NYHETER 2022-04-21 KL. 06:40

Mer dagvatten till Örsviken oroar närboende

Av Christina Forlin

Kommunen planerar för en ny dagvattenledning till Örsviken i Kullavik.
Det oroar boende i området, som nu vill se en ordentlig utredning.

Mer dagvatten till Örsviken oroar närboende
Mer utsläpp av dagvatten till Örsviken skulle försämra badvattnet betydligt längst in i viken där de små barnen badar anser boenden i området. Foto: Christina Forlin

Planerna på en ny dagvattenledning längst ner vid Örsviksvägen har funnits sedan 2016. Åsikterna går isär om den behövs eller inte.
Enligt kommunen och några fastighetsägare fungerar inte avrinningen av dagvatten som den ska. Ledningen ska överbelastas vid kraftiga regn, och konsekvenserna blir att dagvatten tränger upp på ett par av fastigheterna. Det billigaste är att dra en ny dagvattenledning anser man.
Nils Wedel, en av de boende i området, håller inte med. Den nya planerade dagvattenledningen är helt olämplig anser han.
– Dessutom är det inte ordentligt utrett hur den befintliga fungerar. Man kan inte visa någon orsak till problemen, säger han.
– Det finns en kulvert, att laga eventuella skador på den om det skulle behövas är klart billigast.
I dagsläget är det bara dagvatten från de fyra husen närmast havet som sipprar ut till den innersta delen av Örsviken genom ett dike, den nya ledningen skulle ta emot vatten från cirka 30 fastigheter. Nils Wedel är också oroad för en eventuell framtida utbyggnad och att fler villors dagvatten släpps på.
Han anser att en ökad mängd dagvatten skulle försämra badvattnet betydligt längst in i viken där de små barnen badar och att kommunens förslag helt saknar miljökonsekvensbeskrivning. Det finns längre söder ut i viken även en mynning för dagvatten från Korshamn.
– Ett ökat utsläpp av dagvatten skulle hota kvaliteten på vattnet eftersom det skulle mynna längst in på det grunda. Det sägs att dagvatten är rent, men nog innehåller det spår av oljor, färgrester, lösningsmedel, trädgårdsgödsel, vägslitage för att nämna något, säger Nils Wedel.

Nordrevik bäst
Han tycker att dagvattnet ska fortsätt att rinna som det gör. Den övervägande delen från villaområdet närmast Örsviken leds i dag till Nordrevik, strax norr om Örsviken.
Nordreviken är en djup, kort och öppen vik med god cirkulation jämfört med Örsviken.
– Nordreviken har dessutom 150 meter sedimentationsområde, Örsviken har inget, säger Nils Wedel.
Klimatförändringar med stigande havsnivå och häftigare regn gör också skillnaden mellan vikarna påtaglig anser han.
– Utloppet i Nordrevik står bättre emot en höjning av havsnivån. Det ligger nästan mer än en meter högre. Vattendjupet i Nordrevik är dessutom en meter större än det i Örsviken vilket borgar för en helt annan utspädning.

Försenad förrättning
Att det finns olika uppfattningar om hur problemen med dagvattnet ska lösas är man medveten om på Kungsbacka kommun, och närmast väntar därför en lantmäteriförrättning senare i april.
– Den skulle ha hållits för flera år sedan, men pandemin hindrade Lantmäteriet att utföra den, säger Åsa Vester, tidigare projektledare för ledningen och numera enhetschef för vatten och avlopp på förvaltningen för Teknik.
Utfallet från lantmäteriets förrättning kommer att bli avgörande för vilket kommunens nästa steg blir.SENASTE TV-NYHETERNA

Skogsbrand kan ha varit anlagd
NYHETER 2022-05-20 KL. 18:59

Skogsbrand kan ha varit anlagd

Stöttar film, böcker och konstnärer
KULTUR & NÖJE 2022-05-20 KL. 16:00

Stöttar film, böcker och konstnärer

Svampexkursion i Gäddevik
NYHETER 2022-05-20 KL. 14:00

Svampexkursion i Gäddevik

Förväntningen: Publikrekord på Tjolöholm Classic Motor
NYHETER 2022-05-20 KL. 11:30

Förväntningen: Publikrekord på Tjolöholm Classic Motor

Här kan flyktingar från Ukraina mötas
NYHETER 2022-05-20 KL. 08:00

Här kan flyktingar från Ukraina mötas

Premiär för Pernilla på Urban Garden Day
NYHETER 2022-05-19 KL. 18:30

Premiär för Pernilla på Urban Garden Day

”Alla trädgårdar är unika nästan, det är det som är så roligt”

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Fångar legendarer under promenad

Fångar legendarer under promenad

Det är ”raidhour” och utanför Villa Solbacka har ett 20-tal personer samlats. Ikväll finns chansen att fånga legendariska Pokémon. – Vissa Pokémon måste man vara flera för att fånga, tanken med det är att man ska samarbeta, säger Malin Börjesson som i stort sett dagligen spelar Pokémon GO.