NYHETER 2021-10-10 KL. 09:59

Markköp vid Åsa station stoppas

Delar av Kungsbackas stora markköp runt Åsa station stoppas nu av länsstyrelsen. Men kommunen menar att det handlar detaljstyrning och missförstånd.

Markköp vid Åsa station stoppas
Det markerade området ligger utanför det som översiktsplanen kallar utvecklingsområde, och därför stoppas köpet. Men marken intill stationen verkar vara klar för övertag.

Tanken är att Åsa station ska växa samman med centrumbebyggelsen, och att det runt stationen i framtiden ska byggas både bostäder och förskola. Nyligen pekades också en tomt mitt emot Lindar´n ut som möjlig skoltomt, så området kring Kläppavägen är stekhet (och ännu hetare genom konflikten med Hamragård som absolut inte vill omringas av bostäder som hindrar deras djuruppfödning).

Stora markköp


Men för att ha frihet att bygga längre fram krävs mark, och det senaste året har kommunen gjort två stora inköp runt stationen. Först handlade det om Kläppa 1:10 och Stockalid 1:13, som köptes av ett par stora markägare för sammanlagt 13 miljoner. Marken ligger som ett uppochnervänt L en bit norr om stationen.
Nyligen beslöt kommunen även att köpa marken alldeles intill stationen från den kände jordbruksdebattören Sven "Kläppa" Gustafsson för 22 miljoner.
Men alla köp av jordbruksmark ska granskas av länsstyrelsen. Tanken är att brukbar mark så långt som möjligt ska förbli så. När det gäller kommuners bostadsplanering är dock Jordförvärvslagen mycket välvillig:
"En kommun får inte vägras tillstånd till förvärv av sådan fast egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen till någon del krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning".
Trots stoppar nu länsstyrelsen en del av det första köpet. Det visar sig nämligen att kommunen i sin fördjupade översiktplan för Åsa dragit sträcket för "Utvecklingsområde" strax söder om Kläppa 1:10.
Alltså, hävdar länsstyrelsen, ligger den marken i stället inom området med restriktiv hållning till byggnation, och då faller kommunens rätt att köpa den.

Inte överens


– Vi är oense med länsstyrelsen. Det streck som markerar utvecklingsområde är ju grovt, det är mer en fingervisning. Det är inte rimligt att avkräva en sådan detaljerad planering i det här skedet. Och köpet är ju gjort som en helhet, det går inte att bryta loss en dels, säger Kungsbackas mark- och exploateringschef Johan Gerremo.
Gerremo ska nu ta en diskussion med kommunjuristen för att se om det är lönt att överklaga till Jordbruksverket.
– Åsa är ju en utvecklingsort och hela tanken är att växa hållbart kring Åsa station. Så marken är viktig, även det kanske inte skulle byggas bostäder där på tio år.
– Man borde göra en total sammanvägning av samhällsnytta, det tycker jag också är ett uppdrag för länsstyrelsen
Hur går det med "Kläppa-Svens" mark?
– Där är vi väldigt trygga, den ligger inom utvecklingsområdet på det sätt som Länsstyrelsen resonerar.

Läs mer:

https://norrahalland.se/klappa-sven-saljer-sin-mark-i-asa/

Strid om förfallna stugor
NYHETER 2021-10-18 KL. 06:45

Strid om förfallna stugor

Känd fastighetsägare hotas av viten om han inte river

Upplagt för en seriefinal
FOTBOLL 2021-10-16 KL. 18:10

Upplagt för en seriefinal

Målfabriken, del 9: Åsa IF
FOTBOLL 2021-10-16 KL. 11:30

Målfabriken, del 9: Åsa IF

"Det är en styrka att vi inte förlitar oss på en spelare"

Målfabriken, del 8: Victor Martinsson
FOTBOLL 2021-10-15 KL. 21:00

Målfabriken, del 8: Victor Martinsson

"Om man skjuter när målvakten inte är beredd på det brukar det bli bra"

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

SPORT 2021-10-17 KL. 19:53
Ett steg i rätt riktning

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Nystartade företaget med smaker från Damaskus

Nystartade företaget med smaker från Damaskus

Smaken av Damaskus, så heter det nystartade företaget som ryms i en lägenhet i Kungsbacka. – Det var våra vänner som tyckte vi skulle sätta igång, säger Yahya Salam.