NYHETER 2022-06-05 KL. 09:00

"Hållbar konsumtion svårast att nå"

Av Christina Forlin

Med en reviderad klimatstrategi och ett återkommande hållbarhetsbokslut står Kungsbacka kommun väl rustad för arbete med Agenda 2030-frågorna. Och det är bra – för utmaningar saknas inte.


Hållbarhet ett måste. "Nästan alla ungdomar som söker jobb här undrar över vårt tänkande kring hållbarhet", säger Sven-Erik Bergström, hållbarhetsspecialist i Kungsbacka kommun. Foto: Christina Forlin

– En av de största utmaningarna är att anpassa samhället utifrån översvämningar och skyfall, säger Sven-Erik Bergström, hållbarhetsspecialist på Kungsbacka kommun.
Han tycker därför det är bra att det i den reviderade klimatstrategin som antogs av kommunfullmäktige den 10 maj, finns ett inriktningsbeslut om att bygga en skyddsvall mot havet.
I samma strategi finns även ett nytt mål, ett konsumtionsmål vilket saknats i den ursprungliga strategin från 2018.
– Även det är bra, säger Sven-Erik Bergström.
– Hållbar konsumtion är det mål i Agenda 2030, tillsammans med målet om att bekämpa klimatförändringarna, som är svårast för oss att nå.
Enligt honom är det vår samlade konsumtion som är en av de största utmaningarna både för klimatet men även för jordens naturresurser.

Har en del gratis
Sammantaget är Kungsbacka en välmående kommun, men det finns utmaningar även om vi 2021 toppade tidningen Dagens samhälles lista över Sveriges hållbaraste kommuner.
– Vi har en del gratis eftersom vi är en rik kommun som har låg arbetslöshet, och hushåll med god ekonomi och bra hälsa som dominerar. Det gör att vi rankas högt vad gäller hållbarhet, säger Sven-Erik Bergström.
Han konstaterar att det är bra att koldioxidutsläppen i Kungsbacka minskar, även om han kan önska att det skulle gå ännu fortare.
– Vi har kommit en bra bit på väg när det gäller omställningen till fossilfri uppvärmning med mycket solenergi och solceller. Utsläppen av koldioxid minskar även inom transporter och den samordnade distributionen av varor har visat gott resultat.

17 globala mål
Utgångspunkten för allt hållbarhetsarbete i kommunen är Agenda 2030. Handlingsplanen tar avstamp i de 17 globala mål om hållbarutveckling som världens ledare antog i FN 2015.
– De ska genomsyra allt arbete. Hållbarhetsbokslut, som Kungsbacka kommun införde för några år sedan, är ett bra sätt att jobba med frågorna, säger Sven-Erik Bergström.
– Det gör att vi blir bättre och bättre på att definiera våra utmaningar och styra mot globala mål, och följa utvecklingen av Agenda 2030, säger han.
Bokslutet ska vara ett underlag för nämnder och förvaltningar så att de kan prioritera rätt och fråga sig: ”hur ligger vi till i förhållande till målen?” Hållbarhetsbeslut ska vara en del av rutinen. Det är långt ifrån alla kommuner som arbetar på det viset.
Ett av FN:s globala hållbarhetsmål är att halvera matsvinnet till år 2030. Det har Sverige anammat och det följer även kommunfullmäktiges mål.
– Vi gör stora framsteg med koldioxidutsläppen från våra livsmedel. Matsvinnet minskar, det senaste året med 2,5 ton och därmed sparas det koldioxid, säger Sven-Erik Bergström.

Övergödning problem
Men ett problemområde är vattendragen. Endast 22 procent av kommunens vattendrag uppnår god ekologisk status, många av dem har fortsatt problem som är kopplade till övergödning och fysisk påverkan.
– Vi behöver minska förlusterna av näringsämnen som kväve och fosfor, säger Sven-Erik Bergström.
– Dessutom måste vi i större omfattning återställa vattendrag till mer naturlika förhållanden. Många gånger handlar det om relativt enkla saker, som att förbättra vandringsmöjligheterna för fisk genom att åtgärda felaktigt byggda vägtrummor.
De flesta av de globala målen hänger ihop och det är inte alltid så lätt att plocka ut enbart ett och arbeta med det. Klimatfrågan exempelvis är kopplad till biologisk mångfald och fungerande ekosystem
– Det är inte en svart-vit diskussion, säger Sven-Erik Bergström.
– Vi kanske ska minska köttkonsumtionen men inte ta bort den helt för om betande djur försvinner påverkas den biologiska mångfalden negativt och på sikt då även klimatet.
Men kanske ska vi ha en mer extensiv produktion?
Att hållbarhetsarbete lönar sig och är nödvändigt för planetens framtid är han helt övertygad om.
Och det är viktigt även ur en annan aspekt – för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.
– Nästan alla ungdomar som söker jobb här undrar över vårt tänkande kring hållbarhet, säger Sven-Erik Bergström.
– Att vi är aktiva inom det området är ett måste för en övervägande majoritet som söker sig hit.
Agenda 2030
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.
Källa: regeringen.seSENASTE TV-NYHETERNA

Fullt ös i Onsala Pirates
SPORT 2022-07-05 KL. 09:29

Fullt ös i Onsala Pirates

Villor kan få ersätta förfallna stugor
NYHETER 2022-07-05 KL. 06:40

Villor kan få ersätta förfallna stugor

Camparna som inte vill flytta på sig
FAMILJ 2022-07-04 KL. 19:45

Camparna som inte vill flytta på sig

Döms för rattfylla trots plats i baksätet
NYHETER 2022-07-04 KL. 16:00

Döms för rattfylla trots plats i baksätet

Skador för flera hundra tusen - klottrare åtalas
NYHETER 2022-07-04 KL. 12:45

Skador för flera hundra tusen - klottrare åtalas

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

SPORT 2022-07-05 KL. 09:29
Fullt ös i Onsala Pirates

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Årets rondelltema – I sagornas värld

Årets rondelltema – I sagornas värld

Sommarsäsongen är här och så också sommarblommorna. I Kungsbackas rondeller är sommarblommorna planterade och i vissa av rondellerna finns installationer med inspiration från sagornas värld.