NYHETER 2022-06-09 KL. 07:00

Flera barnfridsbrott anmälda

Av Julia Sandstén Vikberg

Att låta barn bevittna våld mellan sina föräldrar blev i juli förra året straffbart. Sedan dess har 25 fall anmälts i Kungsbacka. Enligt Emma Ramstedt på Hallandspolisen gör den nya lagen att barn får komma till tals på ett annat sätt.
– Det är generellt värre för barnet att bevittna än att själv utsättas, säger hon.

Flera barnfridsbrott anmälda
Foto: Pixabay

Mannen slog och sparkade sin hustru gång på gång. Han bet henne, drog henne i håret och klämde hennes fingrar. Sedan virade han en handduk hårt runt hennes hals och drog åt samtidigt som han pressade handduken hårt mot hennes mun och näsa. Parets fem gemensamma barn bevittnade vad pappan utsatte deras mamma för. Några av barnen grät, några protesterade och sa åt pappan att han skulle sluta.
Detta inträffade i en ort i Kungsbacka kommun i oktober förra året och mannen dömdes sedan till 18 månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning och för barnfridsbrott. Att låta ett barn bevittna brott som misshandel, olaga hot ofredande, skadegörelse och sexualbrott blev den 1 juli 2021 straffbart.
– Bevittnandet innebär att barnet ser eller hör delar av händelsen eller hela händelsen. Det räcker inte att barnet kommer hem från skolan och ser att mamman ligger blåslagen på golvet för att pappa har slagit henne. Då har barnet bara sett efterdyningarna. Men har barnet legat i sin säng och hört dunsar och sin mamma skrika, då är det ett barnfridsbrott, säger Emma Ramstedt, som är chef för utredningsgruppen brott i nära relation på Hallandspolisen.
För att det ska räknas som barnfridsbrott måste barnet även vara närstående till både gärningspersonen och den utsatta.
– Om ens mamma blir slagen av en okänd person på stan när barnet är närvarande är det inte barnfridsbrott eftersom den andra parten inte har en nära relation till barnet. Men det behöver inte vara föräldrarna som är inblandade. Skulle mormor och farmor slåss när barnet är närvarande är det ett barnfridsbrott, säger Emma Ramstedt.


Emma Ramstedt, chef för utredningsgruppen brott i nära relation på Hallandspolisen. Foto: Privat


Finns ett mörkertal
Sedan juli förra året har 25 fall av barnfridsbrott anmälts i Kungsbacka, 22 förra året och 3 i år. I Halland har cirka 150 brott anmälts. Enligt Emma Ramstedt är det färre anmälningar än polisen befarade.
– Det fanns farhågor om att vi inte skulle kunna tillgodose barnens behov och rättigheter, att vi inte skulle hinna hålla barnförhör inom tio dagar som vi ska. Men både på lokal och nationell nivå har vi färre ärenden än vi befarade. Det kan vara ett tecken på att vi gjorde en felberäkning eller att vi inte får fram de uppgifterna i utredningen tillräckligt, men det kan också bero på att vid de här brotten, våld i nära relation och så vidare, har vi generellt sett ett stort mörkertal. Det innebär att det också blir ett stort mörkertal för barnfridsbrott.
För att polisen ska kunna börja utreda ett barnfridsbrott krävs det att det finns ett grundbrott att utreda, alltså det brottet som barnet bevittnat. Om parterna i det brottet väljer att inte anmäla brottet kan barnfridsbrottet inte utredas.
– Åker vi ut på ett akutärende om misshandel och på plats finns en mamma, pappa och barn och vi anar att något har hänt, men får inte fram några uppgifter för att kunna upprätta en anmälan om misshandel. Då kan vi inte ta upp någon anmälan om barnfridsbrott, säger Emma Ramstedt.

Barn får komma till tals
Att barnet som vittne också räknas som brottsoffer innebär att polisen behöver ändra sina rutiner lite grann på brottsplatsen. Polisen har alltid haft ett barnperspektiv när ett barn är närvarande vid ett brott, men nu behöver polisen även utreda om barnet har varit brottsutsatt.
– Vi behöver göra mer detektivarbete på brottsplatsen. Vi behöver kontrollera saker som var barnet befann sig när brottet inträffade, hur det ser ut i bostaden, om vi säger att barnet har legat i sovrummen vill vi veta om dörrarna var öppna, hur långt bort sovrummet är från brottsplatsen, vad säger föräldrarna om ljudnivån och så vidare, säger Emma Ramstedt.
Barnet får även genom målsägandestatusen även komma till tals på ett annat sätt.
– Innan kunde föräldern säga att barnet inte ska förhöras av polisen även om barnet är vittne. Men nu kan en särskild företrädare gå in och besluta i vårdnadshavaren ställe och bestämma att barnet ska bli förhörd av polisen, säger Emma Ramstedt.
Att även barnen ska ses som brottsoffer i sammanhanget grundar sig i forskning som visar att barn som bevittnar brott mellan närstående löper ökad risk att drabbas av både psykisk och fysisk ohälsa.
– Vi vet att när barn bevittnar våld mellan närstående kan det få större konsekvenser för barnet i det långa loppet än om den själv utsätts för våld. Det är generellt värre för barnet att bevittna än att själv utsättas, säger Emma Ramstedt.

Läs mer: Advokaten: komplext när barn vittnar mot förälder


Statistik: Anmälda barnfridsbrott i Kungsbacka
Juli 2021 - 31 december 2021: 22
Januari 2022 - maj 2022: 3
Totalt: 25


Fakta: Barnfridsbrott
Började gälla 1 juli 2021
Lagen gör det straffbart att låta ett barn bevittna vissa brott, exempelvis misshandel, sexualbrott, olaga hot, fridskränkning och skadegörelse. Det finns inget krav på att barnet förstår att det som händer utgör ett brott.
Barnet måste vara på något sätt närstående till både gärningspersonen och målsägande i grundbrottet.
Syftet med lagen är att stärka det straffrättsliga skyddet för berörda barn.
Barnet får som brottsoffer rätt till biträde av särskildföreträdare/målsägandebiträde.
Barnet får rätt till skadestånd och brottsskadeersättningSENASTE TV-NYHETERNA

600 kunder i Kungsbacka utan ström
NYHETER 2022-07-05 KL. 07:43

600 kunder i Kungsbacka utan ström

NYHETER 2022-07-05 KL. 06:40

"Märkligt fatta beslut som går emot översiktsplanen"

Lantlig idyll mest klickade huset
NYHETER 2022-07-04 KL. 18:00

Lantlig idyll mest klickade huset

Proppfull återvinning - många fester i Åsa?
NYHETER 2022-07-04 KL. 14:00

Proppfull återvinning - många fester i Åsa?

Trafikolycka på Hällingsjövägen
NYHETER 2022-07-04 KL. 12:30

Trafikolycka på Hällingsjövägen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

SPORT 2022-07-05 KL. 09:29
Fullt ös i Onsala Pirates

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Årets rondelltema – I sagornas värld

Årets rondelltema – I sagornas värld

Sommarsäsongen är här och så också sommarblommorna. I Kungsbackas rondeller är sommarblommorna planterade och i vissa av rondellerna finns installationer med inspiration från sagornas värld.