NYHETER 2022-06-19 KL. 10:45

Få kvinnor vill satsa på aktiebolag i Halland

Av Julia Sandstén Vikberg

Kungsbacka är den kommun i Halland med störst andel kvinnliga aktiebolagsägare. Ändå drivs enbart var femte aktiebolag här av kvinnor.
– Det måste vara jämställt hela vägen för att vi ska få jämställdhet i näringslivet fullt ut, säger Kungsbackas näringslivschef Elinor Filipsson.

Få kvinnor vill satsa på aktiebolag i Halland
Kungsbacka kommuns näringslivschef Elinor Filipsson. Akivbild: Norra Halland

Det är en ny undersökning från Visma SPcs som visar att 22,1 procent av aktiebolagen i Kungsbacka har en kvinnlig ägare eller företrädare. Det är högre andel än övriga kommuner i Halland. På en andra plats ligger exempelvis Halmstad med 18,9 procent och strax därefter placerar sig Varberg. Att Kungsbacka ligger bäst till förvånar inte Elinor Filipsson.
– Vi brukar se, när vi tittar på olika undersökningar, att Kungsbacka ligger högre än övriga kommuner i Halland när det gäller kvinnligt företagande. Vi har företagsamma invånare så det gör det naturligt för alla att involvera sig i företag, säger hon.
PR och kommunikation
I Halland drivs i genomsnitt 19 procent av aktiebolagen av kvinnor och vissa branscher är mer jämställda än andra. Branscher där fördelningen är relativ jämn är PR och kommunikation, där 50,8 procent av aktiebolagen drivs kvinnor, och vård och omsorg, med 42,6 procent kvinnor. Hår och kroppsvård är en bransch som istället är kvinnodominerad, där står kvinnor för 77,9 procent. För enskilda firmor är andelen kvinnor också relativ hög, 40 procent av dem i Kungsbacka drivs av kvinnor. Men generellt sett så är det alltså männen som är i majoritet bland företagstopparna. Enligt Elinor Filipsson eftersträvar kommunen att det ska vara jämställt inom alla områden.
– Vi vet att det blir bättre om det är jämställt. Det är bättre att använda kompetensen som finns, oavsett om det gäller män eller kvinnor, säger hon.

”Hur samhället är uppbyggt"
Hon berättar att kommunen försöker underlätta för företagare av båda könen bland annat genom kostnadsfri företagsrådgivning, entreprenörskola, ung företagsamhet i gymnasieskolorna och annat som kan vara ett stöd för nyföretagare. Det finns dock inget stöd som riktar in sig på enbart kvinnor.
– Vi har inga specifika insatser för kvinnor för vi ser att stödet som finns används av många kvinnor. Det är fler kvinnor som använder stödet än män, speciellt rådgivningen, så vi tycker att vi ligger rätt här, säger Elinor Filipsson.
Hon menar också att det är svårt att från kommunens sida påverka fördelningen.
– Vi kan inte påverka det helt själv utan det handlar om hur samhället som stort är uppbyggt, det måste vara jämställt hela vägen för att vi ska få en jämställdhet i näringslivet fullt ut, säger Elinor Filipsson.
Hon ser dock att utvecklingen åt rätt håll. Andelen företagsamma kvinnor i Kungsbacka har ökat de senaste åren och Elinor Filipsson tror att de kommer att öka ännu mer framöver.
– Utvecklingen ser bra ut. Kvinnor blir också mer och mer välutbildade och håller på att gå om männen där vilket också kommer leda till en mer jämställd utveckling, säger Elinor Filipsson.

Läs mer: ”Det är bara att köra, oavsett kön”SENASTE TV-NYHETERNA

600 kunder i Kungsbacka utan ström
NYHETER 2022-07-05 KL. 07:43

600 kunder i Kungsbacka utan ström

NYHETER 2022-07-05 KL. 06:40

"Märkligt fatta beslut som går emot översiktsplanen"

Lantlig idyll mest klickade huset
NYHETER 2022-07-04 KL. 18:00

Lantlig idyll mest klickade huset

Proppfull återvinning - många fester i Åsa?
NYHETER 2022-07-04 KL. 14:00

Proppfull återvinning - många fester i Åsa?

Trafikolycka på Hällingsjövägen
NYHETER 2022-07-04 KL. 12:30

Trafikolycka på Hällingsjövägen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

SPORT 2022-07-05 KL. 09:29
Fullt ös i Onsala Pirates

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Årets rondelltema – I sagornas värld

Årets rondelltema – I sagornas värld

Sommarsäsongen är här och så också sommarblommorna. I Kungsbackas rondeller är sommarblommorna planterade och i vissa av rondellerna finns installationer med inspiration från sagornas värld.