NYHETER 2022-08-26 KL. 07:00

Dricksvatten ska säkras för 100 år

Av Christina Forlin

Kungsbacka kommun växer, fler behöver dricksvatten och i dagarna skickar förvaltningen för Teknik in en ansökan som en ändrad vattendom i Lygnern för att kunna ta ut mer vatten vid behov. Nu vill kommunen även öka rådigheten över magasinet i Lygnern så att det alltid finns tillräckligt med dricksvatten.

Dricksvatten ska säkras för 100 år
Ett nytt avtal ska skrivas mellan kommunen och ägarna till Ålgårda kraftverk. Arkivfoto: Ann Kristin Ekman

Lygnerns vatten har ett stort värde på olika sätt och framför allt är det tre intressen som konkurrerar. Natura 2000-området kring Rolfsån, med exempelvis skyddsvärd vildlax och havsnejonöga, står mot elproduktion vid Ålgårda och dricksvatten till kommunen.
I dag regleras nivåerna i Lygnern genom den vattendom som finns vid Ålgårda. Den bestämmer hur mycket vatten som får tas ut i Lygnern samt minsta utflöde till Rolfsån.

Och sedan länge har kommunen och ägaren till Ålgårda kraftverk samverkat i frågor som rör regleringen av Lygnern. I äldre vattendomar står skrivet att kraftverket ska ersättas för den el som inte kan produceras när vattnet i Lygnern tas till dricksvatten. I praktiken har detta fungerat och fakturering har skett årligen mellan ägare av Ålgårda och kommunen.

Behovet tillgodoses
Men nu vill kommunen säkra upp dricksvattenförsörjningen för framtiden, siktet är de närmsta 100 åren.
En ny avsiktsförklaring har skrivits, mellan Kungsbacka och företaget Forsnacken AB som äger Ålgårda och andra kraftverk uppströms Lygnern. Förklaringen gör det tydligt hur inriktningen ska se ut, och eftersom Kungsbacka vill ta ut allt mer vatten behövs även ett nytt avtal. Målet är att avtalet ska vara undertecknat senast den 31 december i år.

Enligt avsiktsförklaringen är Forsnacken AB villiga att anpassa sin reglering så att kommunens behov av vatten tillgodoses. Kommunen ska å sin sida liksom nu betala ersättning för den ekonomisk skada för förändrad elproduktion som blir följden.

Spara uppström
– Kungsbacka växer och vi ser att vi i framtiden kommer att behöva göra ett mycket större uttag. Nu vill vi säkra upp för framtiden, säger Annika Malm tf förvaltningschef på Teknik.
– Dessutom ska vattendomen för Ålgårda omprövas, enligt den nationella planen för moderna miljövillkor, och vi vill ha ett avtal klart innan den kommer.

Enligt Annika Malm vill även kommunen kunna påverka vattensystemen och kraftverken som finns öster och nordöst om Lygnern.

– Vi vill kunna se till att vatten sparas i vattenmagasinen uppströms. Då blir det möjligt att hushålla med vatten under perioder med god tillrinning för att klara torrare somrar.


Kungsbacka kommun tar sitt vatten från Lygnern genom att fylla på grundvatten i Bräckan med sjövatten, så kallad infiltration. Det finns en vattendom som sätter en maxgräns för hur mycket vatten som får tas ut från Lygnern.
SENASTE TV-NYHETERNA

Personalbrist och hög sjukfrånvaro
NYHETER 2022-09-30 KL. 11:50

Personalbrist och hög sjukfrånvaro

Dyster delårsrapport från omsorgen

Utmaningen: Att klara sig på krislådan
NYHETER 2022-09-30 KL. 08:00

Utmaningen: Att klara sig på krislådan

Aranäs oväntade anfallsvapen
HANDBOLL 2022-09-29 KL. 21:45

Aranäs oväntade anfallsvapen

Aktiva jubilaren Lena redo för att fira
FAMILJ 2022-09-29 KL. 20:30

Aktiva jubilaren Lena redo för att fira

”Är man aktiv lär man sig något nytt hela tiden och det tycker jag om”

Lagkaptenen letar efter glädjen igen
SPORT 2022-09-29 KL. 19:00

Lagkaptenen letar efter glädjen igen

Debatt: Nya arbetsvillkor kan ge undersköterskebrist
DEBATT 2022-09-29 KL. 15:00

Debatt: Nya arbetsvillkor kan ge undersköterskebrist

Miss av tingsrätten - åtalad frias från sexbrott
NYHETER 2022-09-29 KL. 12:55

Miss av tingsrätten - åtalad frias från sexbrott

Uteblivet förhör får hovrätten att ogilla åtal

Bergand inför VM:
SPORT 2022-09-29 KL. 11:45

Bergand inför VM: "Jag får ta ett större ansvar"

Fler nyheter