NYHETER 2021-09-28 KL. 20:00

Blåmusslan på väg att dö i extremvädrets spår

Blåmusslan har i princip försvunnit helt från Västkustens grunda vatten. Tillbakagången har gått snabbt och det är de senaste 10-15 årens klimatförändringar som verkar vara orsaken.

Blåmusslan på väg att dö i extremvädrets spår

Det är Susanne Baden, forskare i marin ekologi vid Göteborgs universitet som inventerat de västsvenska musselbestånden.

– Idag hittar barnen inget musselbete vid stränderna till sitt krabbfiske. Och på holmar och skär ligger nu ostronskal i stället för musslor. Vi ville undersöka vad som hänt, förklarar hon.

Minskar i hela Nordatlanten


Det blev starten för ett större detektivarbete. Genom att gå igenom ett stort antal myndighetsrapporter och vetenskapliga publikationer sökte Baden och hennes forskarkolleger förklaringar till blåmusslans försvinnande, och huruvida detta är unikt för den svenska Västkusten.

Svaret visade sig vara nej. Blåmusslans försvinnande är inte unikt för den svenska västkusten. Musslans utbredningsområde har minskat i hela Nordatlanten.

Överfiske samt direkta och indirekta klimatförändringar verkar vara orsaken.

Dödliga klimatförändringar


I Sverige har fisket av vilda blåmusslor dock aldrig varit så stort, att alltför hårt fiske kan ha skrämt bort musslorna från den grunda kustzonen.

Den svenska Västkusten skiljer sig också från andra blåmusselvatten genom att musslorna i exempelvis Bohusläns inre skärgård tycks ha övergett sina vanliga habitat, till förmån för undersidan av bryggor, bojar, båtskrov och musselodlingar.

På vissa håll i yttre skärgården däremot, står musselbankarna täta.

Det har fått forskarna att misstänka, att det i första hand är klimatförändringarna som lett till att blåmusslan försvunnit från kustens grundare delar.

Extremväder boven i dramat


En av dessa är de stora regnmängder som fallit på senare år. Det myckna regnandet driver ut näringsämnen och sötvatten i havet, något som mussellarver och unga musslor är känsliga för.

I sötare och mer näringsrika vatten täcks också de ställen där blåmusslan brukar klänga sig fast av fintrådiga alger som gör det svårt för musslorna att få fäste.

Numera tvingas blåmusslan dessutom konkurrera om platser att fästa sig vid med det japanska ostronet. En invasiv art som på många andra håll över tid börjat kunna samexistera med blåmusslan, men som här på Västkusten fortfarande utgör ett hot mot musslorna.

De senaste årens extremväder, med långa perioder av regn, värme, köld och ibland torrläggning av grunda kustområden kan också ha bidragit till en ökad dödlighet hos blåmusslorna.


Tomma blåmusselskal uppspolade efter en massdöd av blåmusslor. FOTO: Inger Forsberg

Äts upp av rovdjur


Men det är inte enbart blåmusslans livsbetingelser som förändrats.

Varmare vintrar ger fler övervintrande sjöfåglar som äter musslor. Ett exempel är ejdern, som kan sätta i sig 2,5 kilo blåmusslor per dag.

Strandkrabborna, som blir allt fler längs Västkusten ju mer utfiskade våra torskbestånd blir, har också blåmusslor på menyn.

För att få veta mer vill Susanne Baden och hennes forskarkolleger fortsätta studera Västkustens blåmusselbestånd.

– Vi anser att direkta och indirekta effekter av klimatförändringarna i övervägande grad kan förklara den stora nedgången av blåmusslor längs den svenska västkusten. Det behövs dock ytterligare undersökningar för att kartlägga kvarvarande musselbankar och experimentellt testar de olika förklaringsmodellerna, säger Baden.

FOTBOLL 2021-10-20 KL. 10:30

När lilla Onsala intog den största scenen

NH följde OBK inifrån

När lilla Onsala intog den största scenen
Ingen hävning av Kolla-avtalet
NYHETER 2021-10-20 KL. 19:24

Ingen hävning av Kolla-avtalet

Men avtalet med Vardaga ska inte förlängas

Krossade fönsterruta på skola
NYHETER 2021-10-20 KL. 09:28

Krossade fönsterruta på skola

Strömstrul vid fyren - ingen vill betala
NYHETER 2021-10-19 KL. 21:00

Strömstrul vid fyren - ingen vill betala

Så är det att köra Mercedes nya lyxbil
NYHETER 2021-10-19 KL. 20:00

Så är det att köra Mercedes nya lyxbil

Mercedes-Benz satsar på miljö och körglädje med EQC 400

Rolfö om OS-mardrömmen:
FOTBOLL 2021-10-19 KL. 19:00

Rolfö om OS-mardrömmen: "Sista matchen jag skulle titta på"

Stjärnan om första tiden i sin nya klubb och besvikelsen efter OS

Efter landslagsplatsen:
HANDBOLL 2021-10-19 KL. 16:10

Efter landslagsplatsen: "Det största hittills i min karriär"

Kraftigt plus för kommunen
POLITIK 2021-10-19 KL. 13:18

Kraftigt plus för kommunen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Nystartade företaget med smaker från Damaskus

Nystartade företaget med smaker från Damaskus

Smaken av Damaskus, så heter det nystartade företaget som ryms i en lägenhet i Kungsbacka. – Det var våra vänner som tyckte vi skulle sätta igång, säger Yahya Salam.