NYHETER 2022-09-07 KL. 14:00

Bilder gör vardagen lättare

Av Christina Forlin

På Kolla Viktors förskola och Kolla Skogsdunge förskola tar man numera gärna bilder till hjälp när man pratar med barnen.
Abstrakta begrepp ska bli mer begripliga och barnens vardag lättare.

Bilder gör vardagen lättare
planerar. Vilma och Juni funderar över hur dagen ser ut. Foto: Christina Forlin

– Egentligen startade allt redan förra hösten, säger rektor Sofia Axell.
– Vi fick barn till oss som vi behövde nå fram till på ett bra sätt, som hade ett stort behov av att vi skulle vara tydliga. För att komma vidare anlitade vi blivande specialpedagogen Beatrice Claesson som jag kände sedan tidigare.
Beatrice stannade i två månader och hennes arbete gav mersmak och resulterade i en ansökan till Specialpedagogiska skolmyndigheten. Till personalens stora glädje beviljades den. Bildstöd för alla barn – oavsett funktionsförmåga, så kallas det nya projektet som ska pågå under hela läsåret.
Beatrice Claesson kan därmed fortsätta sitt jobb i höst på Kolla Viktors och Kolla Skogsdunge förskolor.
– Bildstöd är till för alla barn och ska vara en grundläggande del av miljön, säger hon och ger flera exempel på i vilka sammanhang bilder kan användas.
Det kan vara vid en samling där barnen sedan ska gå ut. I stället för att bara berätta vad som ska hända, kan man också visa bilder som gör det tydligt i vilken ordning saker sker.

Visar aktiviteter
Över huvud taget är bilder bra att använda vid övergångar mellan olika aktiviteter, det blir lättare för barnen att förstå.
– Ett annat exempel är tavlan som visar hur dagen i förskolan ser ut. Där sätter vi upp bilder som visar hela flödet och det blir mer begripligt. En bild på samling, en på när vi går ut, äter och så vidare. Bilderna blir ett gemensamt språk för pedagoger och barn.
Många av dem handlar också om sociala relationer, och hjälper till att förklara värdegrunden.
– Vi har bilder på ett öra, som betyder ”lyssna”, och på två händer som innebär ”samtycke” och att man ska vara överens.
– Det visuella stödet gör abstrakta saker som att vänta och lyssna mer konkreta för barnen.
Att använda bilder för att förklara och förtydliga vad man vill säga har en längre tid använts i arbete med barn i behov av särskilt stöd, men börjar nu mer och mer användas för alla barn.
– Vi jobbar med likvärdighet, och att alla barn ska få lov att vara sitt bästa jag. Alla barn ska få lyckas, alla ska få känna att de har kompisar och även att ”jag är en bra kompis”, säger Sofia Axell.
– Vårt arbete i förskolan är grundläggande, barn som kanske får sin diagnos först i åtta-årsåldern, kan vi jobba med redan nu. Ju tidigare desto bättre.

Stöds av forskning
Hon understryker verkligen att pedagogerna på förskolan är jätteduktiga och engagerade.
– Men överlag behöver vi pedagoger vara ännu mer påhittiga för att nå fram till alla barn. Bilder är ett sätt.
Att bildstöd fungerar är man överens om, och det är en metod som lyfts fram av Skolverket.
– Forskning lyfter vikten av tidiga insatser för barn i behov av stöd samt att visuellt stöd är gynnsamt för alla barn, säger Beatrice Claesson.
– Dessa delar har vi byggt projektet kring.


Vill nå fram. Beatrice Claesson och Sofia Axell vill ge barnen på förskolan en fin start. ”De ska känna att de blir sedda och lyssnade på,” säger de. Foto: Christina Forlin


Faktaruta 1:
Sofia Axell är rektor för Kolla Viktors förskola samt Kolla skogsdunge förskola. Där arbetar 36 pedagoger och det är 80 barn i åldrarna 1-5 år på respektive förskola.

Faktaruta 2:
Projektet finansieras av specialpedagogiska skolmyndigheten med 593 000 kronor.
I projektgruppen ingår förutom Beatrice Claesson och Sofia Axell även en specialpedagog på enheten samt två processledare. Det ska vara lätt för pedagoger att få tag på någon i projektgruppen om man vill.


SENASTE TV-NYHETERNA

Stal barnkläder för 1 800 kr på Hede outlet
NYHETER 2022-09-25 KL. 16:27

Stal barnkläder för 1 800 kr på Hede outlet

Lerkilsveteranerna ordnade upphämtningen
FOTBOLL 2022-09-25 KL. 15:03

Lerkilsveteranerna ordnade upphämtningen

Historisk skördemarknad
NYHETER 2022-09-25 KL. 14:03

Historisk skördemarknad

Tölös 90-årspresent: ett säkrat kontrakt
FOTBOLL 2022-09-25 KL. 12:31

Tölös 90-årspresent: ett säkrat kontrakt

Nyförvärven levererade omgående
SPORT 2022-09-24 KL. 19:56

Nyförvärven levererade omgående

Skön stämning på allsången
KULTUR & NÖJE 2022-09-24 KL. 18:00

Skön stämning på allsången

Fler nyheter