NYHETER 2022-06-09 KL. 07:00

Advokaten: komplext när barn vittnar mot förälder

Av Julia Sandstén Vikberg

Barnfridsbrott ger barn rättigheter de tidigare inte hade. Lagen kan även leda till att fler förövare döms för våld i nära relation och liknade brott, enligt advokat Maria Sanner. Men helt oproblematisk är den nya lagen inte.

Advokaten: komplext när barn vittnar mot förälder
Maria Sanner, advokat och delägare av advokatfirman Sanner & Brink, har varit särskild företrädare för barn som utsatts för barnfridsbrott. Foto: Julia Sandstén Vikberg

Vid barnfridsbrott är det ofta barnets förälder eller en närstående till familjen som är förövaren. I sådana fall tilldelas barnet en särskild företrädare som tar beslut om barnet i rättsprocessen, istället för föräldern. Maria Sanner, advokat och delägare av advokatfirman Sanner & Brink, var särskild företrädare för de fem barnen som bevittnade sin pappa vara våldsam mot sin mamma, och har även varit det för några andra barn.
– Det är jag som särskild företrädare som tar beslut om det till exempel ska hållas polisförhör med barnet och om barnet ska tas till sjukvården för undersökning. Jag förbereder barnet inför förhöret, berättar hur det går till och hämtar upp barnet i skolan tillsammans med en trygghetsperson från skolan, ofta utan att vårdnadshavarna vet om att det ska hållas förhör med barnet. Vårdnadshavarna får reda på det direkt efteråt, säger Maria Sanner.
Den nya lagen gör att barn som bevittnat brott mellan närstående ses som ett brottsoffer. De får då vissa rättigheter, som rätt till en särskild företrädare, en egen advokat och möjlighet att få skadestånd.
– Barn som bevittnar brott far väldigt illa, det har forskning visat, och därför är det bra och viktigt att det har kriminaliserats, säger Maria Sanner.
Lagen innebär också att barn som bevittnat brott i nära relation numera hörs av polis, vilket de inte gjorde innan. Det barnet säger kan då även användas för att stärka bevisningen i det brott de har bevittnat.
– Vid brott i nära relation står ofta ord mot ord. Om barnet kan berätta om det den har bevittnat kan det vara en stark bevisning. Förhören med barnen spelas in och spelas upp i rättssalen. I många fall har förhören med barnet varit bidragande till att den misstänkte kan fällas för grundbrottet. Jag tror att det kan komma att leda till att fler döms för brott i nära relation, säger Maria Sanner.

Inte helt oproblematiskt
Detta är dock inte är helt oproblematisk, menar Maria Sanner. Att förhör med barnet används som vittnesuppgifter kan vara känsligt då förövaren ofta är en förälder eller annan närstående till barnet.
– Det finns ett skydd mot att vittna mot närstående, du behöver inte vittna om en närstående är misstänkt. Men genom den nya lagstiftningen så används det barnet säger som vittnesuppgifter. Det kan vara problematiskt om det till exempel handlar om ett barn som känner en lojalitet till förövaren, såsom barn ofta gör till närstående. Barn är ofta rädda för vad som skall hända om en förälder hamnar i fängelse och det kan därför givetvis uppstå känslor av skuld om det sker efter att barnen berättat. Det är viktigt att man hanterar dessa känslor när barnen nu får en mer aktiv roll i brott i nära relationer, säger Maria Sanner.
För förövaren kan den nya lagen innebära ett strängare straff. För att någon ska dömas för barnfridsbrott krävs att brottet som barnet bevittnat är styrkt, men går det att bevisa att grundbrottet ägt rum och att barnet bevittnat det döms den misstänkte för båda brotten.
– Det kan få en betydande påverkan på påföljden. Om det är flera barn som bevittnat brottet döms den misstänkta för flera fall av barnfridsbrott. Den som döms kan även dömas till att betala flera skadestånd, säger Maria Sanner.

Läs mer: Flera barnfridsbrott anmälda


SENASTE TV-NYHETERNA

600 kunder i Kungsbacka utan ström
NYHETER 2022-07-05 KL. 07:43

600 kunder i Kungsbacka utan ström

NYHETER 2022-07-05 KL. 06:40

"Märkligt fatta beslut som går emot översiktsplanen"

Lantlig idyll mest klickade huset
NYHETER 2022-07-04 KL. 18:00

Lantlig idyll mest klickade huset

Proppfull återvinning - många fester i Åsa?
NYHETER 2022-07-04 KL. 14:00

Proppfull återvinning - många fester i Åsa?

Trafikolycka på Hällingsjövägen
NYHETER 2022-07-04 KL. 12:30

Trafikolycka på Hällingsjövägen

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

SPORT 2022-07-05 KL. 09:29
Fullt ös i Onsala Pirates

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Årets rondelltema – I sagornas värld

Årets rondelltema – I sagornas värld

Sommarsäsongen är här och så också sommarblommorna. I Kungsbackas rondeller är sommarblommorna planterade och i vissa av rondellerna finns installationer med inspiration från sagornas värld.