Om igen. Nu ska politikernas arvoden utredas igen. arkivfoto: norra hallandPolitikernas arvoden ska utredas igen. Det beslutade kommunfullmäktige i tisdags kväll.Den kraftiga höjningen av kommunalrådens arvoden har fått mycket kritik, både av väljare och av den politiska oppositionen. Beslutet som fattades i fjol gäller från årsskiftet.


Miljöpartiet, som anser att förändringen var för dåligt utredd och inte rättvis, la i våras en motion (förslag) om att en grundligare utredning borde göras. Det gick inte att se vad höjningen skulle kosta totalt, det fanns ingen bra jämförelse med andra kommuner och man hade inte diskuterat effekten på demokratin, ansåg man.


Utredningen bör enligt Miljöpartiet titta på hur arvodena ska konstrueras för att locka tillräcklig kompetens till de politiska uppdragen, och om arvodena ska kopplas till riksdagsledamöternas arvoden.


Nu får MP gehör för delar av sin motion. Kommunfullmäktige ger arvodesberedningen i uppdrag att genomföra en ny utredning under 2019.


– Det handlar bland annat om att belysa ersättningen till fritidspolitiker, säger Hans Forsberg (M), kommunstyrelsens ordförande


– Vi är nöjda att det nu blir en ny utredning under 2019, och att arvodesberedningen ska hålla oss informerade oss under tiden, så att vi har möjlighet att framföra våra åsikter, säger Clas Rosander (MP).


– I ett sådant här ärende behöver det finnas ett gediget beslutsunderlag, och det är uppenbart att det inte fanns i fjol.