Medan många tidningar i landet tappar, håller Norra Halland ställningarna. Upplagan ökar med 200 exemplar till 10 300.Det är sjunde året i rad som Norra Halland antingen ökar eller håller upplagan. Det är siffror som ytterst få tidningar i landet klarar. Tidningsstatistik kom igår med siffrorna för 2018. Årets nya regler dämpar branschens upplagenedgång något då större andel gratisutdelade tidningar får räknas med i underlaget.Men många tidningar i landet fortsätter dock tappa, även om de digitala prenumerationerna ökar för en hel del tidningar. Det finns en vändning, där läsarna allt oftare vill ha sin tidning i digital form, och i tidningarnas kalkyler är det de digitala läsarintäkterna som ska ersätta en minskad annonsvolym.Norra Halland fortsätter att satsa på papperstidningen men en digital tillväxt är nödvändig för framtiden. Att Kungsbacka är en tillväxtkommun hjälper förstås till med framtida upplageutvecking, liksom att NH står på egna ben och inte drabbats av vidlyftiga koncernsatsningar. Norra Halland ägs av kungsbackabor och är den enda tidningen i Halland som står utan för Stampenkoncernen. Men det att klara den digitala övergången. Även där når Norra Halland allt fler – vi har nu 10 900 följare på Facebook, och alltfler e-tidningsprenumeranter.Upplageutveckling


Norra Halland  


2018:  10 300 


2017: 10 100 


2016: 10 100    


2015: 9 800


2014: 9 700Kungsbacka-Posten


2018: 3 400


2017: 3 500


2016: 3 700


2015: 4 100


2014: 4 400Göteborgs-Posten


2018: 127 500


2017: 126 700


2016: 138 400


2015: 156 100


2014: 176 700Hallands Nyheter


2018: 20 900


2017: 21 200


2016: 22 100


2015: 24 100


2014: 26 200Här kan du se hela listan över hur stora upplagor tidningar har.