Hur länge ska den obyggda Onsalavägen få stoppa byggprojekt? Det undrade nyligen en markägare som vill bygga seniorbostäder intill i fjorden med stöd av 500 pensionärer i SPF. Länge till, verkar svaret vara från kommunstyrelsen efter mötet i tisdags.

Norra Halland berättade nyligen om Kent och Helene Ahlqvist som äger Södra Ebbegården norr om Onsala kyrkby och ansöker om planläggning av 20 seniorbostäder.

Första försöket gjordes för två år sedan. Trots att utredaren konstaterade att tomten har goda förutsättningar blev det avslag: ”inga nya bostadsområden bör planeras i Onsala förrän tidigast 2018. Detta ställningstagande är direkt kopplat till färdigställandet av nya Onsalavägen”, står det i beslutet.

Sedan dess har det inte hänt så mycket. Bygget av Onsalavägen har inte kommit igång, och den kan tidigast stå klar 2022. Trots det gör paret Ahlqvist nu ett nytt försök. Denna gång har man tagit hjälp av den stora pensionärsorganisationen SPF som påtryckning.

Men det hjälper inte. Eftersom Onsalavägen har försenats vill majoriteten i kommunstyrelsen avvakta med bostadsplanering i Onsala. Liberalen Ulrika Landergren håller dock inte med, och hon får stöd av Sverigedemokraterna.
– Vi vet att Onsalavägen kommer att byggas nu, och jag tycker det är värt att pröva frågan om ett planprogram, säger Ulrika Landergren.