I Norra Hallands artikel i tisdagens tidning med rubriken Ja till Kammarberget, framkommer inte att Miljöpartiet sa nej i kommunstyrelsen, det var inte bara Kristdemokraterna och Socialdemokraterna som var emot.

 

Vi tyckte inte att kommunen skulle yttra sig positivt och lämnade in en reservation i kommunstyrelsen om en bergtäkt i Kammarberget eftersom vi menar att kommunen behöver skaffa sig en överblick över behov och kapacitet i nuvarande och planerade täkter för att få fram de minst miljöstörande alternativen.

 

Det går nämligen inte att avgöra enbart med underlag från enskilda företags ansökningar.

 

Vidare är det viktigt att framhålla att när nämnden för Miljö och hälsoskydd dagen efter kommunstyrelsen också hade Kammarberget på sitt bord sa nämnden nej till täkten i enlighet med förvaltningens gedigna beslutsunderlag. Det hänvisas till ett flertal paragrafer i Miljöbalken och det är den lagen som reglerar vad som får göras i vår natur.

 

Kungsbacka kommun säger alltså både ja och nej samtidigt.

 

Maria Losman (MP), ledamot kommunstyrelsen

Elisabeth Sahlsten (MP), ledamot nämnden för Miljö och hälsoskydd