Ett konstaterat fall av mässling har registrerats i Kungsbacka. Personen som insjuknat arbetar inom Kungsbacka kommun.Personen var på sitt arbete i onsdags, dagen innan sjukdomen bröt ut och personer som då kan ha varit i kontakt med medarbetaren kan ha utsatts för smittorisk. Smittspårning pågår, skriver region Halland i ett pressmeddelande.


– Detta är en lokal händelse i en förvaltning och det är enbart en begränsad medarbetargrupp som kan ha utsatts för smitta, säger smittskyddsläkare Mats Erntell.


Samtliga medarbetare och andra personer som varit i närheten av den smittade personen är kontaktade. Dessa personer har också erbjudits vaccination om de behöver det, meddelar han vidare.


Den smittade personen, som är hemmahörande i Göteborg, ska ha kommit i kontakt med smittan via sin partner.


Inga andra fall av mässling ska enligt region Halland ännu ha rapporterats i länet.