Vädret idag
Soligt
12°C
Prognos maj 23, 2019
dag
Moln ibland
16°C
 

Många män och få invandrare på partiernas listor

Med fyra och en halv månad kvar till valet har Kungsbackaborna som sista parti presenterat sin lista  till kommunfullmäktige.

Och oavsett valutgång, mycket tyder på ett fullmäktige med få nykomlingar och många män födda och uppvuxna i Sverige.

 

Kungsbackaborna var sist ut med att presentera sina kandidater till kommunfullmäktige, där Roger Larsson i vanlig ordning toppar listan, följd av Agnetha Ernegård. En del namn har försvunnit, till exempel Stephan Philipsson som gått över till Moderaterna och Michael Cassaras som inför förra valet gick över från Moderaterna till Kungsbackaborna och nu helt har lämnat den aktiva partipolitiken. Ungefär hälften av de drygt 30 namnen på listan är helt nya. Bland dem till exempel krögarna från The Square, Joakim Thorbring och Johan Åkerlind samt den gamle Norra Halland-medarbetaren och Kungsbackaprofilen Kurt Chico Johansson.

 

En genomgång av alla listor visar att många av partierna satsat på viss rotation bland de tio översta platserna på sina listor. Samtidigt är det lite nytt blod som släpps in i politikens finrum. Det är bara 15 av samtliga partiets toppkandidater (de tio översta namnen på listorna)som inte har haft ett eller flera uppdrag i de allmänna nämnderna under den här mandatperioden och av de nio partiernas toppnamn sitter runt 40 av dem redan i dag som ordinarie ledamot i fullmäktige eller som ersättare.  

 

 

Hur ser det ut med jämställdheten på listorna då?

Både ock, är det korta svaret.

Partierna har presenterat olika många kandidater till kommunvalet, från 48 socialdemokrater och moderater till tio  liberaler.

Liberalerna har presenterat en lista med tio namn, varannan, fem män och fem kvinnor. Även Centerpartiet och Miljöpartiet kör varannan man/kvinna till plats 13 respektive 12. Sett på totalen finns det 25 kvinnor och 17 män på Centerpartiets lista och 14 kvinnor och 11 män på Miljöpartiets.

Kristdemokraterna kör inte varannan, men har kommit så nära 50/50 det går med ojämnt antal kandidater: tio kvinnor och nio män. Miljöpartiet ställer upp med 14 kvinnor och 11 män, Sverigedemokraterna sju kvinnor och 20 män, Vänsterpartiet fyra kvinnor och sex män. Kungsbackaborna har landat på  tio kvinnor och 23 män.

De två största partierna i Kungsbacka är Socialdemokraterna och Moderaterna. S kör även de med varannan damernas/herrarnas på de tio översta platserna och har sammantaget 21 kvinnor och 27 män på sin lista.

Hos Moderaterna haltar dock jämställdhetstänket åter till rejält, i alla fall om man ser till antalet kvinnor respektive män på listan. Fram till Marianne Pleijel på plats nummer sex, är det varannan på partiets lista, sedan tar männen över, med totalt 34 kandidater ställt mot 14 kvinnliga.

 

Andelen invånare i Kungsbacka med annan etniskt ursprung än svenskt ökar sakta. Men av det märks inte mycket av bland de presumtiva politikerna. Ett tiotal kandidater är första generationens invandrare, av dem kommer hälften från Västeuropa. Den mångårige Fjäråsbon och C-politikern Heinrich Kaufmann, född i Österrike, är den ende som står på valbar plats till fullmäktige, om mandatfördelningen ser ungefär likadan ut efter det kommande valet som den gjorde efter det förra.

 

 

Låga placeringar

Sedan är ju placeringen på listorna inte det enda som bestämmer vem som till slut tar plats i fullmäktige. Kryss och personval kan ställa de flesta listor på ända. Det visade till exempel Sverigedemokraternas Thord Brynielsson i det förra valet. Då placerades han på plats elva på partiets lista. Det var långt utanför valbar plats, då partiet under den förra mandatperioden hade tre mandat, men han lyckades kryssa sig till ett av de fyra mandat SD fick efter valet 2014. Inför det här valet står Brynielsson på plats nummer nio, ett steg framför Bengt-Arne Landgrens om tidigare varit omskriven för sina grova uppdateringar på Facebook. Enligt partiets lokale ordförande pågår det samtidigt ett ärende mot Landgren, för att avgöra om han får stanna i partiet eller inte.

En annan lista som kan bli intressant att följa är Kristdemokraterna, där Larry Söder, tidigare förstanamn står på plats fyra. Söder hade en krokig väg till riksdagen efter förra valet, där Kristdemokraterna slutligen fick ett utjämningsmandat i Halland, men som då togs i anspråk av  partiets förre partiledare Göran Häggström. När Hägglund valde att lämna politiken efter att ha förlorat medlemmarnas förtroende som partiordförande, kunde Larry Söder äntligen ta mandatet i besittning. Ett antal opinionsundersökningar har placerat Kristdemokraterna utanför riksdagsspärren, så risken är överhängande att Larry Söder blir av med sin plats efter valet. Kvar på plats fyra på kommunlistan blir det inte heller given reträtt till fullmäktige.

 

Nuvarande mandatfördelning (61 platser):

Moderaterna 21 

Socialdemokraterna 10

Centerpartiet 7

Liberalerna 6

Sverigedemokraterna 6

Miljöpartiet 4

Kungsbackaborna 3

Kristdemokraterna 2

Vänsterpartiet 2

 

Ledamöter bland de tio översta namnen som redan i dag har uppdrag i nämnder med allmän verksamhet, samt samtliga kandidater som partierna har presenterat.

Förkortningar:

kf kommunfullmäktige

ks kommunstyrlelsen

ksau kommunstyrelsens arbetsutskott

au arbetsutskott

 

Centerpartiet

1 Fredrik Hansson              (kommunlråd, kf, ks, ksau etc)

2 Kristina Karlsson            (gruppledare, kf, ks, ksau, ordf. nämnden för Funktionsstöd etc)

3 Bengt Alderin                  (kf, v. ordf Fritid och folkhälsa)              

4 Maria Andersson            (kf, kf valberedning, ordförande nämnden för Kultur och turism)

5 Anders Eriksson              (ersättare nämnden för Teknik, ersättare nämnden för Teknik au)

6 Marie Andersson            (kf, nämnden för Individ och familjeomsorg, Individ och familjeomsorgs utskott)

7 Heinrich Kaufmann         (kf, byggnadsnämnden, byggnadsnämndens au, ersättare ks etc.)

8 Karin Green                     Nämnden för För- och grundskola, För och grundskola au, ersättare kf) 

9 Henrik Arnesson             (nämnden för Miljö och hälsoskydd)

10 Annika Hedman            (nämnden för Gymnasie- och vuxenutbildning, ersättare kf)

11 Ulf Persson                  

12 Marie Björsell

13 Mohamad Osama Mesto                    

14 Sofie Sandell

15 Charlotte Wennerberg Liljeblad

16 Maria Lundgren           

17 Peter Fritzon

18 Christina Åkesson        

19 Bengt Karlsson             

20 Evelina Grönlund

21 Richard Hansson

22 Jan-Erik Lind

23 Lisbeth Andersson

24 Magnus Andreasson    

25 Inga-Lill Kihlberg        

26 Pär Olsson                    

27 Thomas Sahlström       

28 Charlotta Hedqvist       

29 Stefan Friberg              

30 Sven Fritzon                 

31 Martin Andreasson      

32 Love Barkman              

33 Rickard Persson           

34 Petra Andersson           

35 Joakim Karlsson           

36 Peter Lundin                                       

37 Thomas Björkman                              

38 Johanna Nordström      

39 Kerstin Ohlsson           

40 Niklas Wellholt             

41 Leif Karlsson                

42 Roger Nordin                                     

 

Kristdemokraterna

1 Niklas Mattsson              (kf, valnämnden, ersättare nämnden för Individ och familjeomsorg)

2 Marie Wadström             (vice ordförande nämnden för Kultur och turism, ersättare kf)

3 Peter Wesley                   (gruppledare, 1:e vice ordförande kf, ersättare ks

4 Larry Söder                      (riksdagsledamot)

5 Ulrika Högstrand             (ersättare nämnden för För- och grundskola)

6 Helena Nyborg                (inga nuvarande uppdrag)

7 Benny Strandberg           (inga nuvarande uppdrag)

8 My Clingston                   (ersättare nämnden för Gymnasie- och vuxenutbildning)

9 Daniel Kvist                      (vice ordförande nämnden för Individ- och familjeomsorg, v. ordförande Individ och familjeomsorgs utskott, ersättare kf)

10 Mats Nyberg                  (inga nuvarande uppdrag)

11 Jenny Thorbjörnsson

12 Marcus Berntsson

13 Helene Engstrand

14 Ingvar Henriksson

15 Lilli-Ann Lindgård

16 Hans Engstrand

17 Marianne Kronbäck

18 Yvonne Kvist

19 Ann Breitfeld

 

Kungsbackaborna

1 Roger Larsson                  (kf, ks, gruppledare)

2 Agnetha Ernegård           (kf, nämnden för Vård och omsorg)

3 Stefan Sundberg              (nämnden för Kultur och turism,  ersättare nämnden för Fritid och folkhälsa)

4 Mikaela Zachrisson         kf, nämnden för Gymnasie- och vuxenutbildning)

5 Marie Nordström            (ersättare nämnden Individ och familjeomsorg)

6 Christer Jorland               (nämnden för Teknik, ersättare kf)

7 Christian Jonsson            (inga nuvarande uppdrag)

8 Evelyn Vikman                 (inga nuvarande uppdrag)

9 Mikael Neuman               (nämnden för Förskola och grundskola samt ersättare kf)

10 Dan-Erik Jonsson           (inga nuvarande uppdrag)

11 Karin Westin

12 Jonas Zackrisson

13 Sven-Åke Pedersen

14 Joakim Thorberg

15 Leif Gullvert

16 Birgitta Melin

17 Björn Johansson

18 David Gunvik

19 Göran Haby

20 Anna Molin

21 Kurt Chico Johansson

22 Michael Andersson

23 Lennart Kullbo

24 Jürgen Koch

25 Åsa Nilsson

26 Johan Åkerlind

27 Jonas Barkman

29 Rune Åsfalk

30 Petra Persson

31 Pär Rosengren

32 Kent Lundkvist

33 Roger Lindskog 

 

Liberalerna

1 Ulrika Landergren             (kommunalråd, kf, ks, ksau, ordförande Nämnden för Gymnasie- och vuxenutbildning)

2 Christian Haneson             (gruppledare, kf, 1:e vice ordförande nämnden för Vård och omsorg, 1:e  vice ordförande Vård och omsorgs au, ersättare ks)

3 Monica Neptun                 (kf, ordförande nämnden för teknik, ordförande tekniks au)

4 Jan-Eric Knutas                  (kf, 1.e vice ordförande nämnden för Förskola- och grundskola, Förskola och grundskolas au)

5 Elin Hysén                         (nämnden för Individ och familjeomsorg, Individ och familjeomsorgs utskott, ersättare kf)

6 Madelene Höök                (kf, nämnden för Service)

7 Max Ramström                  (ersättare nämnden för Fritid och folkhälsa)

8 Marcus Clarin                    (ersättare Nämnden för För- och grundskola, ersättare Förskola och  grundskolans au)

9 Elisabeth Kastman Krantz   (ersättare nämnden för Kultur och turism)

10 Anders Nilsson                (ersättare byggnadsnämnden)

 

Miljöpartiet

1 Maria Losman                   (kommunfullmäktige, nämnden för Teknik)

2 Clas Rosander                   (gruppledare, kf, ersättare nämnden för Miljö och hälsoskydd)

3 Elisabeth Sahlsten             (inga nuvarande uppdrag)

4 Jan Riise                            (ersättare nämnden för Fritid och folkhälsa)

5 Ingegärd Salmose              (nämnden för Vård och omsorg)

6 Anton Larsson                   (inga nuvarande uppdrag)

7 Jessica Sternmarker          (inga nuvarande uppdrag)

8 Thomas Lundberg             (ersättare nämnden för Gymnasie- och vuxenutbildning, ersättare Byggnadsnämnden)

9 Eva Ringdahl                      (kf, nämnden för Fritid och folkhälsa)

10 Per Nordström                (Byggnadsnämnden)

11 Emma Fagerberg

12 Stefan Soyka

13 Christina Corin

14 Tanja Barrett

15 Christer Engelbertsen

16 Emil Erdelius

17  Anna Sjölin

18 Hans-Christer Hansson

19 Annette Soyka

20 Anna-Lena Engström

21 Lena Rosander

22 Harri Lötjönen

23 Charlotte Gärde

24 Rigmor Jorkander-Stjernedal

25 Lars-Anders Lundberg

 

Moderaterna

1 Hans Forsberg                 (kommunlaråd, kf, kommunstyrelsens ordförande samt i ksau etc.)

2 Lisa Andersson                (gruppledare, kf, ks, ksau, nämnden för Förskola och grundskola)

3 Christian Johansson        (kf, ersättare ks, ordförande nämnden frö Miljö och hälsoskydd)

4 Maria Gathendahl           (kf, nämnden för Förskola och grundskola, ersättare i dess au)

5 Anders Ekström               (kf, ks, ersättare ksau, ordförande nämnden för Förskola och grundskola samt dess au)

6 Marianne Pleijel              (kf, ersättare ks, 1:e v. ordförande nämnden för Gymnasie- och vuxenutbildning)

7 Ulric Björck                      (ersättare nämnden för Funktionsstöd)

8 Kalle Sundvall                  (ersättare kf, ks, ordförande nämnden för Individ och familjeomsorg samt dess au)

9 Stephan Philipsson          (ersättare nämnden för Vård och omsorg)

10 Thure Sandén                (kf, ks, ersättare ksau, ordförande Byggnadsnämnden och dess au)

11 Hravn Forsne

12 Charlotte Wallenstein

13 Axel Storckenfeldt

14 Peter Söderberg

15 Franklin Eck

16 Gunilla Apler

17 Berit Bergström

18 Börje Wikner

19 Per Stenberg

20 Ann Heléne Reimertz

21 Filip Berndtsson

22 Andreas Johansson

23 Per-Axel Carlsson

24 Marianne Wallengren

25 Magnus Bodin

26 Lars Thelén

27 Emanuel Forsell

28 Carl Johan Aurell

29 Annika Carlsson

30 Henrik Gradén

31 Lars Äng

32 Maria Svärd

33 Christina Äng

34 Bengt Adolfsson

35 Carl Ekvall

36 Bo Dahlström

37 Lennart Nellemark

38 Bo Barknertz

39 Ulf Hagerup

40 Mats Lian

41 Jenny Nilsson

42 James Kujansuu

43 Anna Säve

44 Evert Jansson

45 Agnes Karlsson

46 Richard Hedmark

47 Bengt Söderberg

48 Bengt-Olof Nordblom

 

Socialdemokraterna

1 Eva Borg                         (kommunalråd, kf, ks, ksau, etc.)

2 Johan Tolinsson            (gruppledare, kf, ks, ksau, 2:e vice ordförande nämnden för Vård och omsorgs amt i Vårds och omsorgs arbetsutskott)

3 Magdalena Sundqvist   (nämnden för Fritid och folkhälsa)

4 Lars Eriksson                 (ersättare nämnden för Service)

5 Elisabeth Lyckevall        (kf, ks, nämnden för Individ och familjeomsorg samt dess utskott, v. ordförande Överförmyndarnämnden)

6 Jonas Hjelte                    (ersättare nämnden för Förskola och grundskola)

7 Sara Heikkinen Breitholtz (kf, v. ordförande byggnadsnämnden samt dess utskott)

8 Rickard Wäst                 (inga nuvarande uppdrag)

9 Maj-Britt Rane Andersson (kf, 2:e v ordförande nämnden för Förskola och grundskola samt dessa au, nämnden för Vård och omsorg, samt                                    ersättare i dess au)

10 Kent Stenhammar       (2:e vice ordförande kf, v ordförande nämnden för Funktionsstöd)

11 Dannie Schulz

12 Gert Svensson

13 Britt Tönnberg

14 Anders Törnberg

15 Vanja Elsilä

16 Honore Lulendo Kangala

17 Susann Petrusson

18 Jan Byvik

19 May-Louise Flyrin

20 Björn Ivarsson

21 Ann-Louise Lundqvist

22 Thomas Johansson

23 Birgitta Litsegård

24 Ingemar Lundin

25 Ingela Hansson

26 Raissa Lulendo

27 Åsa Andersson

28 Eric Öbo

29 Hillevi Fredriksson Björk

30 Karl Olsson Tapper

31 Mai El-Disoki

32 Christian Skogholm

33 Frida Jansson

34 Conny Loftander

35 Susanne Tolinsson

36 Rasmus Petrusson

37 Elisabeth Östlund

38 Jonas Strand

39 Maud Lanne

40 Alf Olofsson

41 Birgitta Tingdal

42 Felix Vidal

43 Tore Andersson

44 Martin Aronsson

45 Mikael Delin

46 Ingemar Ingemarsson

47 Bo Karlsing

48 Per Olof Östlund

 

Sverigedemokraterna

1 Carita Boulwén        (gruppledare, kf, nämnden för Individ och familjeomsorg, Individ och familjeomsorgs utskott, ersättare ks, ersättare nämnden för För- och grundskola)

2 Stefan Jägnert                (kf, nämnden för Fritid och folkhälsa, nämnden för Teknik)

3 Tommy Bech                      (ersättare kf, ersättare nämnden för Gymnasie- och vuxenutbildning, ersättare nämnden för Vård och omsorg)

4 Susanne Justesen           (nämnden för Funktionsstöd, ersättare kf)

5 Roger Krantz                  (inga nuvarande uppdrag)

6 Bengt Fransson (inga nuvarande uppdrag)

7 Kenth Wallin (kf, byggnadsnämnden)

8 Tobias Eriksson (nämnden för Miljö och hälsoskydd)

9 Thord Brynielsson (kf)

10 Bengt-Arne Landgren (ersättare nämnden för Kultur och fritid)

11 Linnea Krantz

12 Torbjörn Andersson 

13 Stefan Vilumsons

14 Christel Berggren

15 Hampus Jägnert

16 Ia Johansson

17 Lars Gallin

18 Lars Jonson

19 Ulf Svärdh

20 Bo Regnér

21 Jens Ling

22 Ingolf Johnsson

23 Roger Bäckstrand

24 Elisabeth Carlsson

25 Ulla Assarsson

26 Gert Berntsson

27 Peder Olsen

 

Vänsterpartiet

1 Maria Rasmussen          (gruppledare, kf, ersättare nämnden för Teknik)

2 Kristina Rasmussen      (ersättare kf, ersättare nämnden för För- och grundskola)

3 Jon Thorbjörnson          (kf, ersättare ks)

4 Pabel Aguliar                  (inga nuvarande uppdrag)

5 Hans Webeck                 (nämnden för Kultur och turism, ersättare kf)

6 Lothar Karnert              (ersättare nämnden för Vård och omsorg)

7 Christer Jansson            (inga nuvarande uppdrag)

8 Violet Dunér                  (nämnden för Gymnasie- och vuxenutbildning)

9 Monica Karnert              (inga nuvarande uppdrag)

10 Gunnar Frii Johansson( inga nuvarande uppdrag)

 

 

 

Ann Kristin Ekman
Reporter 0300- 52 13 63

TYCK TILL: Kommentera artikel

Kommentera detta inlägg

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

DebattLäs mer >>

ANNONSTYCK TILL:

Flyget är en stor utsläppsbov. Tänker du dra ner på flygandet?

Visa Resultat

Loading ... Loading ...

Diskutera TYCK TILL

Kommentera

DET HÄNDERLäs mer >>

Tisdag 21 maj

kl 9–15 Gällinge träffpunkt för seniorer i Gällinge församlingshem. 

Kl 9.30–11.30 Öppen förskola i Varlakyrkan. 

Kl 12–13.30 Tisdagsträff i Varlakyrkan. 

kl 12 Musikal till lunch i Släps kyrka med Märta Fransson och Wojciech Gluch. Därefter lunch i församlingshemmet.

Kl 13.30–15.30 Drop-in kafé på Anhörigcenter, Västergatan 23. 

kl 14–15 Fota med mobilen. Tips om hur du tar bra bilder och kan...

Läs Mer

Så här funkar eNH!