Med fyra och en halv månad kvar till valet har Kungsbackaborna som sista parti presenterat sin lista  till kommunfullmäktige.


Och oavsett valutgång, mycket tyder på ett fullmäktige med få nykomlingar och många män födda och uppvuxna i Sverige.Kungsbackaborna var sist ut med att presentera sina kandidater till kommunfullmäktige, där Roger Larsson i vanlig ordning toppar listan, följd av Agnetha Ernegård. En del namn har försvunnit, till exempel Stephan Philipsson som gått över till Moderaterna och Michael Cassaras som inför förra valet gick över från Moderaterna till Kungsbackaborna och nu helt har lämnat den aktiva partipolitiken. Ungefär hälften av de drygt 30 namnen på listan är helt nya. Bland dem till exempel krögarna från The Square, Joakim Thorbring och Johan Åkerlind samt den gamle Norra Halland-medarbetaren och Kungsbackaprofilen Kurt Chico Johansson.En genomgång av alla listor visar att många av partierna satsat på viss rotation bland de tio översta platserna på sina listor. Samtidigt är det lite nytt blod som släpps in i politikens finrum. Det är bara 15 av samtliga partiets toppkandidater (de tio översta namnen på listorna)som inte har haft ett eller flera uppdrag i de allmänna nämnderna under den här mandatperioden och av de nio partiernas toppnamn sitter runt 40 av dem redan i dag som ordinarie ledamot i fullmäktige eller som ersättare.  

Hur ser det ut med jämställdheten på listorna då?


Både ock, är det korta svaret.


Partierna har presenterat olika många kandidater till kommunvalet, från 48 socialdemokrater och moderater till tio  liberaler.


Liberalerna har presenterat en lista med tio namn, varannan, fem män och fem kvinnor. Även Centerpartiet och Miljöpartiet kör varannan man/kvinna till plats 13 respektive 12. Sett på totalen finns det 25 kvinnor och 17 män på Centerpartiets lista och 14 kvinnor och 11 män på Miljöpartiets.


Kristdemokraterna kör inte varannan, men har kommit så nära 50/50 det går med ojämnt antal kandidater: tio kvinnor och nio män. Miljöpartiet ställer upp med 14 kvinnor och 11 män, Sverigedemokraterna sju kvinnor och 20 män, Vänsterpartiet fyra kvinnor och sex män. Kungsbackaborna har landat på  tio kvinnor och 23 män.


De två största partierna i Kungsbacka är Socialdemokraterna och Moderaterna. S kör även de med varannan damernas/herrarnas på de tio översta platserna och har sammantaget 21 kvinnor och 27 män på sin lista.


Hos Moderaterna haltar dock jämställdhetstänket åter till rejält, i alla fall om man ser till antalet kvinnor respektive män på listan. Fram till Marianne Pleijel på plats nummer sex, är det varannan på partiets lista, sedan tar männen över, med totalt 34 kandidater ställt mot 14 kvinnliga.Andelen invånare i Kungsbacka med annan etniskt ursprung än svenskt ökar sakta. Men av det märks inte mycket av bland de presumtiva politikerna. Ett tiotal kandidater är första generationens invandrare, av dem kommer hälften från Västeuropa. Den mångårige Fjäråsbon och C-politikern Heinrich Kaufmann, född i Österrike, är den ende som står på valbar plats till fullmäktige, om mandatfördelningen ser ungefär likadan ut efter det kommande valet som den gjorde efter det förra.
Låga placeringar


Sedan är ju placeringen på listorna inte det enda som bestämmer vem som till slut tar plats i fullmäktige. Kryss och personval kan ställa de flesta listor på ända. Det visade till exempel Sverigedemokraternas Thord Brynielsson i det förra valet. Då placerades han på plats elva på partiets lista. Det var långt utanför valbar plats, då partiet under den förra mandatperioden hade tre mandat, men han lyckades kryssa sig till ett av de fyra mandat SD fick efter valet 2014. Inför det här valet står Brynielsson på plats nummer nio, ett steg framför Bengt-Arne Landgrens om tidigare varit omskriven för sina grova uppdateringar på Facebook. Enligt partiets lokale ordförande pågår det samtidigt ett ärende mot Landgren, för att avgöra om han får stanna i partiet eller inte.


En annan lista som kan bli intressant att följa är Kristdemokraterna, där Larry Söder, tidigare förstanamn står på plats fyra. Söder hade en krokig väg till riksdagen efter förra valet, där Kristdemokraterna slutligen fick ett utjämningsmandat i Halland, men som då togs i anspråk av  partiets förre partiledare Göran Häggström. När Hägglund valde att lämna politiken efter att ha förlorat medlemmarnas förtroende som partiordförande, kunde Larry Söder äntligen ta mandatet i besittning. Ett antal opinionsundersökningar har placerat Kristdemokraterna utanför riksdagsspärren, så risken är överhängande att Larry Söder blir av med sin plats efter valet. Kvar på plats fyra på kommunlistan blir det inte heller given reträtt till fullmäktige.Nuvarande mandatfördelning (61 platser):


Moderaterna 21 


Socialdemokraterna 10


Centerpartiet 7


Liberalerna 6


Sverigedemokraterna 6


Miljöpartiet 4


Kungsbackaborna 3


Kristdemokraterna 2


Vänsterpartiet 2Ledamöter bland de tio översta namnen som redan i dag har uppdrag i nämnder med allmän verksamhet, samt samtliga kandidater som partierna har presenterat.


Förkortningar:


kf kommunfullmäktige


ks kommunstyrlelsen


ksau kommunstyrelsens arbetsutskott


au arbetsutskottCenterpartiet


1 Fredrik Hansson              (kommunlråd, kf, ks, ksau etc)


2 Kristina Karlsson            (gruppledare, kf, ks, ksau, ordf. nämnden för Funktionsstöd etc)


3 Bengt Alderin                  (kf, v. ordf Fritid och folkhälsa)              


4 Maria Andersson            (kf, kf valberedning, ordförande nämnden för Kultur och turism)


5 Anders Eriksson              (ersättare nämnden för Teknik, ersättare nämnden för Teknik au)


6 Marie Andersson            (kf, nämnden för Individ och familjeomsorg, Individ och familjeomsorgs utskott)


7 Heinrich Kaufmann         (kf, byggnadsnämnden, byggnadsnämndens au, ersättare ks etc.)


8 Karin Green                     Nämnden för För- och grundskola, För och grundskola au, ersättare kf) 


9 Henrik Arnesson             (nämnden för Miljö och hälsoskydd)


10 Annika Hedman            (nämnden för Gymnasie- och vuxenutbildning, ersättare kf)


11 Ulf Persson                  


12 Marie Björsell


13 Mohamad Osama Mesto                    


14 Sofie Sandell


15 Charlotte Wennerberg Liljeblad


16 Maria Lundgren           


17 Peter Fritzon


18 Christina Åkesson        


19 Bengt Karlsson             


20 Evelina Grönlund


21 Richard Hansson


22 Jan-Erik Lind


23 Lisbeth Andersson


24 Magnus Andreasson    


25 Inga-Lill Kihlberg        


26 Pär Olsson                    


27 Thomas Sahlström       


28 Charlotta Hedqvist       


29 Stefan Friberg              


30 Sven Fritzon                 


31 Martin Andreasson      


32 Love Barkman              


33 Rickard Persson           


34 Petra Andersson           


35 Joakim Karlsson           


36 Peter Lundin                                       


37 Thomas Björkman                              


38 Johanna Nordström      


39 Kerstin Ohlsson           


40 Niklas Wellholt             


41 Leif Karlsson                


42 Roger Nordin                                     Kristdemokraterna


1 Niklas Mattsson              (kf, valnämnden, ersättare nämnden för Individ och familjeomsorg)


2 Marie Wadström             (vice ordförande nämnden för Kultur och turism, ersättare kf)


3 Peter Wesley                   (gruppledare, 1:e vice ordförande kf, ersättare ks


4 Larry Söder                      (riksdagsledamot)


5 Ulrika Högstrand             (ersättare nämnden för För- och grundskola)


6 Helena Nyborg                (inga nuvarande uppdrag)


7 Benny Strandberg           (inga nuvarande uppdrag)


8 My Clingston                   (ersättare nämnden för Gymnasie- och vuxenutbildning)


9 Daniel Kvist                      (vice ordförande nämnden för Individ- och familjeomsorg, v. ordförande Individ och familjeomsorgs utskott, ersättare kf)


10 Mats Nyberg                  (inga nuvarande uppdrag)


11 Jenny Thorbjörnsson


12 Marcus Berntsson


13 Helene Engstrand


14 Ingvar Henriksson


15 Lilli-Ann Lindgård


16 Hans Engstrand


17 Marianne Kronbäck


18 Yvonne Kvist


19 Ann BreitfeldKungsbackaborna


1 Roger Larsson                  (kf, ks, gruppledare)


2 Agnetha Ernegård           (kf, nämnden för Vård och omsorg)


3 Stefan Sundberg              (nämnden för Kultur och turism,  ersättare nämnden för Fritid och folkhälsa)


4 Mikaela Zachrisson         kf, nämnden för Gymnasie- och vuxenutbildning)


5 Marie Nordström            (ersättare nämnden Individ och familjeomsorg)


6 Christer Jorland               (nämnden för Teknik, ersättare kf)


7 Christian Jonsson            (inga nuvarande uppdrag)


8 Evelyn Vikman                 (inga nuvarande uppdrag)


9 Mikael Neuman               (nämnden för Förskola och grundskola samt ersättare kf)


10 Dan-Erik Jonsson           (inga nuvarande uppdrag)


11 Karin Westin


12 Jonas Zackrisson


13 Sven-Åke Pedersen


14 Joakim Thorberg


15 Leif Gullvert


16 Birgitta Melin


17 Björn Johansson


18 David Gunvik


19 Göran Haby


20 Anna Molin


21 Kurt Chico Johansson


22 Michael Andersson


23 Lennart Kullbo


24 Jürgen Koch


25 Åsa Nilsson


26 Johan Åkerlind


27 Jonas Barkman


29 Rune Åsfalk


30 Petra Persson


31 Pär Rosengren


32 Kent Lundkvist


33 Roger Lindskog Liberalerna


1 Ulrika Landergren             (kommunalråd, kf, ks, ksau, ordförande Nämnden för Gymnasie- och vuxenutbildning)


2 Christian Haneson             (gruppledare, kf, 1:e vice ordförande nämnden för Vård och omsorg, 1:e  vice ordförande Vård och omsorgs au, ersättare ks)


3 Monica Neptun                 (kf, ordförande nämnden för teknik, ordförande tekniks au)


4 Jan-Eric Knutas                  (kf, 1.e vice ordförande nämnden för Förskola- och grundskola, Förskola och grundskolas au)


5 Elin Hysén                         (nämnden för Individ och familjeomsorg, Individ och familjeomsorgs utskott, ersättare kf)


6 Madelene Höök                (kf, nämnden för Service)


7 Max Ramström                  (ersättare nämnden för Fritid och folkhälsa)


8 Marcus Clarin                    (ersättare Nämnden för För- och grundskola, ersättare Förskola och  grundskolans au)


9 Elisabeth Kastman Krantz   (ersättare nämnden för Kultur och turism)


10 Anders Nilsson                (ersättare byggnadsnämnden)Miljöpartiet


1 Maria Losman                   (kommunfullmäktige, nämnden för Teknik)


2 Clas Rosander                   (gruppledare, kf, ersättare nämnden för Miljö och hälsoskydd)


3 Elisabeth Sahlsten             (inga nuvarande uppdrag)


4 Jan Riise                            (ersättare nämnden för Fritid och folkhälsa)


5 Ingegärd Salmose              (nämnden för Vård och omsorg)


6 Anton Larsson                   (inga nuvarande uppdrag)


7 Jessica Sternmarker          (inga nuvarande uppdrag)


8 Thomas Lundberg             (ersättare nämnden för Gymnasie- och vuxenutbildning, ersättare Byggnadsnämnden)


9 Eva Ringdahl                      (kf, nämnden för Fritid och folkhälsa)


10 Per Nordström                (Byggnadsnämnden)


11 Emma Fagerberg


12 Stefan Soyka


13 Christina Corin


14 Tanja Barrett


15 Christer Engelbertsen


16 Emil Erdelius


17  Anna Sjölin


18 Hans-Christer Hansson


19 Annette Soyka


20 Anna-Lena Engström


21 Lena Rosander


22 Harri Lötjönen


23 Charlotte Gärde


24 Rigmor Jorkander-Stjernedal


25 Lars-Anders LundbergModeraterna


1 Hans Forsberg                 (kommunlaråd, kf, kommunstyrelsens ordförande samt i ksau etc.)


2 Lisa Andersson                (gruppledare, kf, ks, ksau, nämnden för Förskola och grundskola)


3 Christian Johansson        (kf, ersättare ks, ordförande nämnden frö Miljö och hälsoskydd)


4 Maria Gathendahl           (kf, nämnden för Förskola och grundskola, ersättare i dess au)


5 Anders Ekström               (kf, ks, ersättare ksau, ordförande nämnden för Förskola och grundskola samt dess au)


6 Marianne Pleijel              (kf, ersättare ks, 1:e v. ordförande nämnden för Gymnasie- och vuxenutbildning)


7 Ulric Björck                      (ersättare nämnden för Funktionsstöd)


8 Kalle Sundvall                  (ersättare kf, ks, ordförande nämnden för Individ och familjeomsorg samt dess au)


9 Stephan Philipsson          (ersättare nämnden för Vård och omsorg)


10 Thure Sandén                (kf, ks, ersättare ksau, ordförande Byggnadsnämnden och dess au)


11 Hravn Forsne


12 Charlotte Wallenstein


13 Axel Storckenfeldt


14 Peter Söderberg


15 Franklin Eck


16 Gunilla Apler


17 Berit Bergström


18 Börje Wikner


19 Per Stenberg


20 Ann Heléne Reimertz


21 Filip Berndtsson


22 Andreas Johansson


23 Per-Axel Carlsson


24 Marianne Wallengren


25 Magnus Bodin


26 Lars Thelén


27 Emanuel Forsell


28 Carl Johan Aurell


29 Annika Carlsson


30 Henrik Gradén


31 Lars Äng


32 Maria Svärd


33 Christina Äng


34 Bengt Adolfsson


35 Carl Ekvall


36 Bo Dahlström


37 Lennart Nellemark


38 Bo Barknertz


39 Ulf Hagerup


40 Mats Lian


41 Jenny Nilsson


42 James Kujansuu


43 Anna Säve


44 Evert Jansson


45 Agnes Karlsson


46 Richard Hedmark


47 Bengt Söderberg


48 Bengt-Olof Nordblom


 


Socialdemokraterna


1 Eva Borg                         (kommunalråd, kf, ks, ksau, etc.)


2 Johan Tolinsson            (gruppledare, kf, ks, ksau, 2:e vice ordförande nämnden för Vård och omsorgs amt i Vårds och omsorgs arbetsutskott)


3 Magdalena Sundqvist   (nämnden för Fritid och folkhälsa)


4 Lars Eriksson                 (ersättare nämnden för Service)


5 Elisabeth Lyckevall        (kf, ks, nämnden för Individ och familjeomsorg samt dess utskott, v. ordförande Överförmyndarnämnden)


6 Jonas Hjelte                    (ersättare nämnden för Förskola och grundskola)


7 Sara Heikkinen Breitholtz (kf, v. ordförande byggnadsnämnden samt dess utskott)


8 Rickard Wäst                 (inga nuvarande uppdrag)


9 Maj-Britt Rane Andersson (kf, 2:e v ordförande nämnden för Förskola och grundskola samt dessa au, nämnden för Vård och omsorg, samt                                    ersättare i dess au)


10 Kent Stenhammar       (2:e vice ordförande kf, v ordförande nämnden för Funktionsstöd)


11 Dannie Schulz


12 Gert Svensson


13 Britt Tönnberg


14 Anders Törnberg


15 Vanja Elsilä


16 Honore Lulendo Kangala


17 Susann Petrusson


18 Jan Byvik


19 May-Louise Flyrin


20 Björn Ivarsson


21 Ann-Louise Lundqvist


22 Thomas Johansson


23 Birgitta Litsegård


24 Ingemar Lundin


25 Ingela Hansson


26 Raissa Lulendo


27 Åsa Andersson


28 Eric Öbo


29 Hillevi Fredriksson Björk


30 Karl Olsson Tapper


31 Mai El-Disoki


32 Christian Skogholm


33 Frida Jansson


34 Conny Loftander


35 Susanne Tolinsson


36 Rasmus Petrusson


37 Elisabeth Östlund


38 Jonas Strand


39 Maud Lanne


40 Alf Olofsson


41 Birgitta Tingdal


42 Felix Vidal


43 Tore Andersson


44 Martin Aronsson


45 Mikael Delin


46 Ingemar Ingemarsson


47 Bo Karlsing


48 Per Olof ÖstlundSverigedemokraterna


1 Carita Boulwén        (gruppledare, kf, nämnden för Individ och familjeomsorg, Individ och familjeomsorgs utskott, ersättare ks, ersättare nämnden för För- och grundskola)


2 Stefan Jägnert                (kf, nämnden för Fritid och folkhälsa, nämnden för Teknik)


3 Tommy Bech                      (ersättare kf, ersättare nämnden för Gymnasie- och vuxenutbildning, ersättare nämnden för Vård och omsorg)


4 Susanne Justesen           (nämnden för Funktionsstöd, ersättare kf)


5 Roger Krantz                  (inga nuvarande uppdrag)


6 Bengt Fransson (inga nuvarande uppdrag)


7 Kenth Wallin (kf, byggnadsnämnden)


8 Tobias Eriksson (nämnden för Miljö och hälsoskydd)


9 Thord Brynielsson (kf)


10 Bengt-Arne Landgren (ersättare nämnden för Kultur och fritid)


11 Linnea Krantz


12 Torbjörn Andersson 


13 Stefan Vilumsons


14 Christel Berggren


15 Hampus Jägnert


16 Ia Johansson


17 Lars Gallin


18 Lars Jonson


19 Ulf Svärdh


20 Bo Regnér


21 Jens Ling


22 Ingolf Johnsson


23 Roger Bäckstrand


24 Elisabeth Carlsson


25 Ulla Assarsson


26 Gert Berntsson


27 Peder OlsenVänsterpartiet


1 Maria Rasmussen          (gruppledare, kf, ersättare nämnden för Teknik)


2 Kristina Rasmussen      (ersättare kf, ersättare nämnden för För- och grundskola)


3 Jon Thorbjörnson          (kf, ersättare ks)


4 Pabel Aguliar                  (inga nuvarande uppdrag)


5 Hans Webeck                 (nämnden för Kultur och turism, ersättare kf)


6 Lothar Karnert              (ersättare nämnden för Vård och omsorg)


7 Christer Jansson            (inga nuvarande uppdrag)


8 Violet Dunér                  (nämnden för Gymnasie- och vuxenutbildning)


9 Monica Karnert              (inga nuvarande uppdrag)


10 Gunnar Frii Johansson( inga nuvarande uppdrag)