Sedan en tid grävs Kyrkogatan upp för att få nya avlopps- och dagvattenledningar. Redan vid tidigt skede hittades ett antal kablar och ledningar som inte var utsatta på någon ritning.

FOTO: Daniel Blomqvist

Gamla avloppsrör från Höganäs, så gamla att de helt måste bytas ut, grävs nu upp ur marken på Kyrkogatan i Kungsbacka. Nya rör för avlopp och dagvatten ska grävas ned, men där nere under mark finns redan rör och ledningar för fjärrvärme, el, fiber och telefoni. Det mesta finns märkt på ritningar, men plötsligt dyker det upp ledningar som inte är med på några kartor.

– Det är likadant överallt, det finns ledningar som inte är i drift, så då låter vi dem bara vara, säger Ingemar Gustafsson som jobbar på arbetsplatsen.

Tillsammans med grävmaskinisten Björn Hamberg och kollegan Andreas Berntsson har han redan hunnit med att hitta såväl elledningar som avlopp som inte varit utsatta på kartan.

– Vi grävde fram ett antal strömkablar som inte var med på några ritningar och som vi inte vet om de är i drift eller inte, säger Björn Hamberg.

Enligt verksamhetschef Bengt Gustafsson är det inte ovanligt att det ligger gamla rör och ledningar i marken som inte är med på aktuella ritningar.

– Nej det är inte alltid det stämmer. Vi har bra koll på allt som är relativt nytt, men en del som gjordes på exempelvis 50- och 60-talen är inte alltid med. Men vi mäter in allt som är vårt nu när vi har öppen schakt. Och personalen där ute är väldigt duktiga, det är mycket sällan vi gräver av något.

Men de hittade ju även elkablar som inte var med på ritningarna?

 – Ja men elen ligger inte hos oss, det är EON. Skulle en elledning grävas av så är ju det såklart inte bra, och då ligger det under deras ansvar ifall de inte är med på ritningarna.

Enligt EON ska det finnas en högspänningskabel och tre lågspänningskablar i marken vid slutet av Kyrkogatan. Men det var fler än så som grävdes fram.

–  Troligen är det gamla kablar som ligger kvar sedan tiden innan EON tog över. Om så är fallet så ska man kontakta oss, så kommer någon ut och tittar på det. Men om det är gjort vet jag inte, säger Ivan Loftrup-Eriksson.

 

Under tisdagen hittades ytterligare kablar i marken på Kyrkogatan som inte var inritade på kartan. Då de är relativt nya är de troligen i drift, tror personalen som utför jobbet. Foto: Daniel Blomqvist

 

Att det finns ledningar och rör i marken som inte är utsatta på ritningar är vardagsmat för markpersonalen. Men det finns synpunkter.

– Ja men det är klart att det ger ju inte riktigt bra förutsättningar, säger Ingemar Gustafsson.

En sak som kan ställa till det lite är att allt ska upphandlas. Då kan det komma folk från olika bolag. De vet inte var de gamla ledningarna går, och de får inte använda varandras elskåp till exempel.

– Förr var det vanligare att det var samma leverantör från gång till gång, och de hade koll på var allt låg. Just här på Kyrkogatan är det bara en leverantör, här fungerar det bra, men på andra ställen kan det vara många kockar, säger Ingemar Gustafsson.