Lars Ljunggren kontrollerar eluttag, lampor, sladdar och elskåp i Elisabeth och Lars Nilssons hem. Bild: Julia Sandstén Vikberg Det är många som lever i ett hem som inte är elsäkert, utan att vara medveten om riskerna som det innebär. Speciellt äldre fastigheter ligger i riskzonen.


– I värsta fall kan det leda till dödsolyckor och bränder, säger Lars Ljunggren, elektriker på Veteranpoolen.


 


Elisabeth och Lars Nilsson bor i en 60-tals villa i Lindome. Villans elinstallation kan mycket väl vara lika gammal som villan så därför tog paret det säkra före det osäkra.


– Kåken är så pass gammal. Vi har funderat länge på att elsäkra huset så det är bra att få det gjort, säger Lars Nilsson.


Lars Ljunggren är en pensionerad elektriker som ibland jobbar för bemanningsföretaget Veteranpoolen med att bland annat kontrollera elsäkerheten i hem. Han tror att det är många som bor i hus som inte är elsäkra, utan att veta om det.


– Speciellt många äldre, som är de som ofta bor i gamla hus där man inte kollat elsäkerheten på länge, nås inte av informationen, säger Lars Ljunggren.


Nybyggda fastigheter har i vanliga fall säkra elinstallationer, men undantag finns. Både nya och gamla hus kan ha felaktiga elinstallationer som innebär risker, berättar Lars Ljunggren.


– I värsta fall kan det leda till dödsolyckor och bränder. Det kan även leda till fallolyckor om någon får en stöt och faller när de till exempel står på en stege för att ta ner en glödlampa, säger han.  Lars Ljunggren går runt i 60-talsvillan och kontrollerar eluttag, sladdar, lampor och elskåpet.


– Har ni någon jordfelsbrytare, frågar han paret.


– Ja, vi har många, svarar Elisabeth Nilsson och pekar ut var de finns.


En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om en apparats hölje skulle bli strömförande


och minskar på så sätt risken för personskador och elbränder. Men ändå är det många som inte har en hemma, berättar Lars Ljunggren.


– Det vanligaste felet jag upptäcker är att folk inte har en jordfelsbrytare. Andra saker är att folk kan ha trasiga sladdar, spräckta vägguttag, lösa vägguttag och ojordare elkontakter, säger han.


Elarbeten i hemmet bör oftast utföras av en auktoriserad elektriker, men många saker kan man kontrollera själv enligt Lars Ljunggren.Läs mer i fredagens papperstidning.Skaffa Norra Hallands app här