Ett LSS-boende i Kungsbacka får kritik från IVO för att personalen använt en sittsäck för att lugna en boende, och att utbildningsnivån är för låg för att klara att hantera utåtagerande personer med självskadebeteende.


Det var i januari som ägaren gjorde en lex Sarah-anmälan efter kritik från anhöriga. Boendets egen utredning visade att personalen använder en så kallade sittsäck för att dämpa en vuxen autistisk persons oro och självskadebeteende. Upp till 15 minuter kan säcken användas för att hålla fast personen, som sen får ett tyngdtäcke över sig.


Även en annan på boendet har fått en säck över sig för att bli lugn. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterar att metoden inte dokumenterats, och att inte alla i personalen anser att den behövs.


Hade alla haft högre kompetens när det gäller alternativ kommunikation hade kanske inte tvånget behövts, skriver IVO.


Nu måste ägaren senast 17 maj redovisa hur bristerna ska åtgärdas.