Lind finns med i många ortnamn i Sverige. Ett träd och ett träslag som ofta används till snickerier eftersom linden är mjuk och inte slår sig. Lindome var en gång känt för sin möbeltillverkning. Då passar det väl utmärkt att orten har namn efter det träslag som används till allehanda snickerier och slöjdande. Men det kan ni glömma.Lindome hette Lingema en gång i tiden. Sedan har det hetat Lindome och Lingemo omväxlande. Förleden är ursprungligen lyng lika med ljung eller ljunghed. Slutleden –ome är det som inom språkvetenskapen kallas för förstelnad dativ. Utan att gräva alltför mycket i olika former av kasus kan vi säga att nominativformen är hem. Lindome är lika med Ljunghem.Här tillverkades möbler för fina salonger en gång i tiden. Jordmånen var inte den bästa så det behövdes något övrigt att tjäna pengar på. Här blev det möblemang. Olika byar hade sina specialiteter I Knipered var det stolar. I Porris var det blandat.Knipered kommer av fornvästnordiska gnipa som betyder brant framskjutande berg. Vad Porris betyder är oklart. Både Östra och Västra Porris gäckar språkforskarna. Namnet är dunkelt skriver man. Att det har med porr att göra kan vi nog glömma. Här sysslade man med snickerier.Kjell Wigers