Agneta Wennergren har placerat ut leksaker i olika konstellationer och tecknat av dem. Foto: Julia Sandstén Vikberg


 


Barnleksaker inköpta på second hand avbildas i den nya konstutställningen på Fyren. Konstnären Agneta Wennergrens tekningar ger ett liv och en historia till de återanvända leksakerna.En dinosaurie, en präst, en doktor, en hund. Agneta Wennergren placerar ut leksakerna en efter en på ett bord framför teckningarna där de blivit motiv.


– Det finns en historia bakom varje bild. Prästen och doktorn är passiva på varje bild och står och tittar på det som händer utan att kunna göra någonting, säger hon.
Agneta Wennergren installerade den nya utställningen i dag. Foto: Julia Sandstén Vikberg Innan Agneta Wennergren pensionerades arbetade hon under 26 år som bildlärare på Löftadalens Folkhögskola i Åsaoch det är lektionstimmarna som har inspirerat henne till utställningen.


– Jag kunde ta med djur till skolan som eleverna fick teckna av. Så nu tog jag upp den idén, jag gick tillbaka till mina övningsmetoder, säger Agneta Wennergren.


Utställningen ska hänga på väggarna i två veckor. Under sportlovet, nästa vecka, ska Agneta Wennergren även hålla en teckningskurs för barn, från sju år, på Fyren.