Man blir upprörd över kommunens informationsblad beträffande vildsvin.

Kostnaden för att författa, trycka och dela ut detta borde ha lagts på jakt av vildsvinen istället!

Kommunen borde hjälpa till när det är ett stort antal invånare bland annat i Onsala där grisbeståndet håller på att orsaka stora skador för invånare, allmänheten, boskap och husdjur.

 

Fastighetsägare får sina trädgårdar förstörda och detta går inte så lätt att återställa samt medför stora kostnader.

Invånare känner sig otrygga att röra sig fritt i bostads- och naturområden.

Flertal potatisodlare har på grund av vildsvinen fått lägga ner sina odlingar. Vet ingen större odlare i Onsala idag som har någon verksamhet längre.

 

Rådet från kommunen beträffande elstängsel: är detta framtiden att vi ska behöva rama in våra ägor med detta i tätbebyggda områden?

Vildsvinen har gjort stor åverkan på ett flertal ställen där det inte har funnits fågelbord, fallfrukt, kompost etcetera i närheten. Kommunens råd hjälper inte!

 

Det är kommun och landsting som har det yttersta ansvaret för länet och bör organisera samarbetet för att få bukt med det här allvarliga problemet!

Kommunen måste ta sitt ansvar och hjälpa till med att organisera mer jakt för att kraftigt minska beståndet innan detta går över styr.

 

Onsalabo