Hur mycket pengar kommunerna avsätter till elevhälsan varierar stort.

FOTO: Pixabay

Så mycket satsar de på elevhälsan (kr/elev och år)

Hylte, 5 690
Varberg, 3 660
Laholm, 3 450
Halmstad, 3 370
Falkenberg, 3 300
Kungsbacka, 2 660

Skillnaden mellan de svenska kommunernas kostnader för elevhälsan är enorm. Det visar en kartläggning som genomförts av nyhetsbyrån Siren.

I norrbottniska Arjeplog som lägger 12 050 kronor per elev och år på bland annat skolsköterskor, läkare och kuratorer, får elevhälsan kosta hela 10 950 kronor mer per skolelev än i östgötska Boxholm, som lägger 1 100 kronor per elev och år.

Med sin årskostnad på 2 660 kronor per elev intar Kungsbacka en jumboplats bland de halländska kommunerna. Av Sveriges 290 kommuner återfinns kommunen på plats 256.

Mest pengar i länet lägger Hylte på elevhälsan. Där uppgår årskostnaden till 5 690 kronor per elev. I länets övriga kommuner – Varberg, Laholm, Halmstad och Falkenberg – ligger kostnaden närmare riksgenomsnittet på 3 510 kronor.

I undersökningen ingår enbart de kostnader för skolsköterskor, skolläkare och skolkuratorer som landets kommuner rapporterat in till Skolverket. Kostnader för lokaler, elevassistenter och skolvärdar ingår däremot inte. Om de kommuner som rapporterat att de lägger lite pengar på elevhälsan har en sämre verksamhet än kommuner som avsätter mycket pengar är därför svårt att veta.

– Det finns reglerat i skollagen vad som ska ingå i elevhälsan, men hur man utför det ser olika ut, säger Eva Hjörne, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, till Nyhetsbyrån Siren.

– Elevhälsa behöver bli hela skolans angelägenhet, inte bara ett team med olika professioner. Man måste samverka med den pedagogiska personalen och eleverna ska också ha ett inflytande. Det är då det blir ett framgångsrikt elevhälsoarbete, avslutar hon.