I ett brev till kommunen skriver ett par som bor i närheten:

”Det är med stor sorg som vi alla berörda i området ser hur ni i kommunen fortsätter att driva ovan ärende genom att mörklägga och “smyga in” ny information på er hemsida. Först går det ut en bild med en diffus ring där byggnationen är tänkt att förläggas. Sedan bara några dagar efteråt ligger det en bild där allt är inritat och klart, tennishallen, utebanor, parkering och ny väg och det är det som också ska sökas bygglov för!”.

Grannarna är oroliga för att det ska bli buller och ännu mer trafik i området, och har under hela hösten försökt få ut information om planerna. Men enligt kommunen har det inte funnits något att lämna ut. Men plötsligt fanns ritningar, och en begäran om strandskyddsdispens, konstaterar grannarna som skriver:

”Dessa uppgifter har vi inte delgetts trots att vi vid upprepade tillfällen bett att få information. Enligt offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen är informationen vi efterfrågat offentlig handling och skulle lämnats ut till oss vid begäran”.

Den 13 januari är det informationsmöte om tennishallen i Björkrisskolans matsal 18-19. Räkna med debatt!

Då ska även det nya vård- och omsorgsboendet i Björkris presenteras.