När det har snöar extremt mycket får plogbilarna röja snö dygnet runt. Det är 33 mil gång-, cykel och bilvägar i Kungsbacka som ska plogas. ArkivbildCykel- och gångbanor prioriteras när det gäller snöröjning och alla bilvägar ska plogas inom åtta timmar. Men det finns ett missnöje. 29 klagomål har skickats in till kommunen i år. 


– Vi kan inte äta upp snön, säger Jens Loreskog, chef för trafik och park hos Kungsbacka kommun.Kungsbacka kommun fick in 29 klagomål på snöröjningen i januari. Av dessa var det 21 som berörde kommunen, resten låg under Trafikverket, vägföreningar eller andra aktörers ansvar. Jens Loreskog berättar om den typ av klagomål som man hos kommunen har fått gällande sina områden.


– Det kan vara att det är dåligt röjt, är halt, har plogats upp mycket snö på deras tomt, att snöhögar och snövallar ligger i vägen.


Vad tänker du om att ni har fått 21 klagomål?


– 21 klagomål tycker jag är ganska lite med tanke på hur stor yta vi har att ploga. Jag tror att många har förståelse för hur det fungerar.


Att snövallar blockerar utfarter till fastigheter är ett vanligt förekommande klagomål, enligt Jens Loreskog.


– Man kan inte trolla bort snön, den måste ta vägen någonstans. Vi försöker att släppa den på områden där den inte blockerar men det går inte alla gånger. Då blir det så här. 


Följer ni upp klagomålen som ni får?


– Vi följer upp alla klagomål och kontaktar den som skickat in klagomålet och hör efter vad vi kan göra. Om det är någon annan instans som ansvarar för området hänvisar vi vidare. Om det är vi själva som är ansvariga kan vi åka dit och se om det finns något som vi kan göra.

Enligt Jens Loreskog,chef för trafik och park hos Kungsbacka kommun, har kommunen fått in 29 klagomål angående snöröjningen. Foto: Privat
I Kungsbacka har kommunen en jour för snöröjning mellan november och mars. Inom åtta timmar ska de totalt 33 mil gång-, cykel och bilvägar som finns i Kungsbacka vara plogade, samt alla parkeringar och torg som motsvarar en yta på 300 fotbollsplaner. Vissa vägar har dock högsta prioritet.


– För att man ska kunna gå och cykla prioriterar vi långa stråk som binder ihop Kungsbacka. Vi har ett stort område med cykel- och gångbanor som vi ska hinna ploga inom sex timmar, alltså inom två timmar kortare tid, säger Jens Loreskog.


En sådan gång- och cykelbana som prioriteras extra mycket är den som går från Kolla, förbi Tingberget och Varlavägen och fortsätter till Hede Fashion Outlet.


– Den ska vara klar så fort som möjligt.


Har ni tillräckligt med resurser för att hinna ploga alla vägar när det har snöat mycket?


– När det är normalt snöfall, fem till sex centimeter snö, har vi resurser. Men snöar det flera dygn så tar det längre tid. Då får vi jobba dygnet runt och får kämpa för att hinna med, säger Jens Loreskog.