En lastbil och en personbil har krockat på E6:an på avfart 59 mot Kungsbacka. Avfarten är delvis avstängd i södergående riktning. 


– Det är väldigt mycket trafik så det är en ganska stor trafikpåverkan, säger L-O, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten Storgöteborg. 


Det finns inga rapporter om personskador. 


Bilarna ska ha stött samman, oklart hur. Personbilen har läckt ut olja på vägen.