JOBB & PENGAR 2022-12-30 KL. 08:00

Nya turer vid Näsbokrok - getgård får nej igen

Av Kristian Alm

Planerna på en getgård i Åsa hänger får nej än en gång. Länsstyrelsen tycker inte att konsekvenserna av bebyggelse i skogen intill naturreservatet är tillräckligt utredda.

Nya turer vid Näsbokrok - getgård får nej igen
Foto: Pixabay

Norra Halland berättade om planerna för något år sedan. Det handlar om en liten skog en bit norr om Näsbokrok, som används som strövområde av många Åsabor.
Där vill paret Tobias Torberntsson och Johanna Widell skapa en getgård med mejeri, men också en bostad intill. Kommunens tjänstemän var negativa och menade att naturintressen borde gå före. Men byggnadsnämndens politiker sa ändå ja.
Det fick grannar att överklaga. De menade att projektet främst handlade om att skaffa sig en attraktiv bostad.

Småskaligt
Tobias Torberntsson avvisade kritiken i Norra Halland:
– Marken passar jättefint för småskaligt jordbruk och skogen är igenvuxen och behöver skötsel. Det kan ske genom naturbete av getterna. Vår tanke är att börja i liten skala med 10-20 getter. Vi ska inte fälla någon skog och inte stängsla in den.
Länsstyrelsen var inte nöjd. Man tyckte inte att byggnadsnämnden redovisat vilken påverkan projektet skulle få på natur- och kulturvärdena.
Men byggnadsnämnden gav sig inte, utan försökte bemöta länsstyrelsens kritik, och gav i maj i år ett nytt positivt förhandsbesked. Varpå grannen överklagade igen.
Och även denna gång är länsstyrelsen negativ. Visserligen tycker man inte riksintresset för natur och kultur skadas: Tillgängligheten till kust- och vattenområdena påverkas inte och exploateringen berör endast en begränsad del.

Detaljplan

Däremot är projektet i strid med översiktsplanen, och riskerar att bli prejudicerande. Därför bör det först göras en detaljplan.
Dessutom finns hotade arter i skogsområdet, så innan en exploatering behöver naturvärdena utredas närmre.
Summa summarum: länsstyrelsen upphäver det positiva förhandsbeskedet.
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.
SENASTE TV-NYHETERNA

Debatt: Ett brott mot Barnkonventionen
DEBATT 2023-02-01 KL. 10:00

Debatt: Ett brott mot Barnkonventionen

Tre körkort per dag återkallade i Halland
NYHETER 2023-02-01 KL. 08:02

Tre körkort per dag återkallade i Halland

Ingen måstematch enligt nyckelspelaren
BANDY 2023-01-31 KL. 21:00

Ingen måstematch enligt nyckelspelaren

Fulla hus på O’Learys: ”Vi är överväldigade”
KULTUR & NÖJE 2023-01-31 KL. 19:00

Fulla hus på O’Learys: ”Vi är överväldigade”

Dumpade husvagnar blev uppeldade
NYHETER 2023-01-31 KL. 17:30

Dumpade husvagnar blev uppeldade

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | KRÖNIKOR 2023-02-01 KL. 15:00
Krönika: Konsten att se något nytt

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Polisen: Här gör Kungsbackaborna fel i trafiken

Polisen: Här gör Kungsbackaborna fel i trafiken

På E6 sker i särklass flest trafikolyckor. Och hastighetsöverträdelse är den vanligaste typen av böter som polisen utfärdar. Henrik Stilling, operativ samordnare på Kungsbackapolisen, berättar om de vanligaste misstagen kungsbackaborna gör i trafiken, var de missar stopplikt och vilka som är de farligaste vägarna i kommunen.