Datorsystemet kollapsade tidvis.

FOTO: Norra Halland

Justitieombudsmannen riktar kritik mot Region Halland för utlämnandet av data som gjordes till sjukvården i Boston 2016.

Datan lämnades ut för att testa hur den bäst kunde sorteras och struktureras innan Region Hallands eget datavarulager byggdes upp. Alla uppgifter förstördes sedan, men JO anser att uppgifterna inte skulle lämnats ut till tredje land och att dokumentationen kring sekretessprövningen varit bristfällig.

– Vi tar givetvis till oss av JO:s kritik. Så vitt vi kan se så är de delar som kritiseras hanterade, men vi ska nu noggrant gå igenom beslutet och dra lärdomar av detta, säger regiondirektör Jörgen Preuss i ett pressmeddelande.

Inför att Region Hallands datavarulager skulle byggas upp så lämnades en begränsad mängd data över till samverkande sjukvårdsorganisation i Boston (BWPO). Det var inte enskilda patientjournaler med namn, adresser eller personnummer som skickades, utan anonymiserade data som enbart kunde låsas upp med en kodnyckel som ett fåtal personer i Halland hade tillgång till. Det var också ett fåtal personer i Brighams organisation som arbetade med uppgifterna, som sedan förstördes.

– Även om datan aldrig har låsts upp och ingen hallänning har identifierats så räknas uppgifterna som personuppgifter och då anser JO att vi skulle hanterat det annorlunda, säger Jörgen Preuss.

Projektet avslutades vid årsskiftet. Syftet var att bygga upp ett verktyg som ger Region Halland möjlighet att utveckla en bättre, säkrare och mer kostnadseffektiv vård för hallänningarna.