De kommuner som inte ser till att bygga ut sina boenden med särskild service riskerar rejäla straff om de anmäls. Tanken är att man inte ska kunna spara pengar genom att trotsa lagen.

I det här fallet handlar det om ett barn som i redan december 2016 beviljades bostad med särskild service.

Men det fanns ingen plats som passade just det barnets behov. Kommunen menade att det var orimligt att bygga ett nytt boende med just den kompetensen utan erbjöd 2018 en plats i Lilla Edet. Det tackade föräldrarna nej till eftersom det låg för långt bort. I stället har det akuta behovet lösts med ett korttidsboende i Kungsbacka i väntan på att barnet blir 18 och kan få en vuxenplats.

Det har inte varit någon större skillnad i kostnad för kommunen, och därför är det orimligt att kräva en sanktionsavgift, menade Kungsbacka när ärendet hamnade i förvaltningsrätten.

Men både IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och domstolen anser att Kungsbacka haft kännedom om barnet länge och borde kunnat planera för ett boende. Inte heller framgår att det finns någon garanti för en vuxenplats. Att erbjuda andra dyra lösningar är inte skäl att slippa särskild avgift.

Därför utdöms det maximala beloppet 1 miljon kronor som ska betalas till staten.