Antalet tak som bekläds med solceller blir allt fler i Kungsbacka.

FOTO: Pixabay

I drygt 1,5 år har länets energi- och klimatrådgivare varit med i ett nationellt projekt med syfte att öka intresset för solel i Sverige. Att projektet skulle resultera i ett ökat intresse för solceller räknade man med. Men de 875 personer man räknade med att nå ut till visade sig vara dubbelt så många. I dagsläget har 1750 hallänningar fått information eller fördjupad rådgivning om hur man producerar egen el med solceller.

Fler hus med solceller

Det väntas resultera i fler solceller på taken i bland annat Kungsbacka.

– Vi ser att energi- och klimatrådgivarna många gånger ger det stöd som gör att man går från ord till handling. Oftast handlar det då om att rådgivaren tillför information om tekniken och vad som är viktigt att tänka på. Dessutom vet de vad som gäller lokalt och i vilken ordning allt ska göras. Sådant är ju svårt att avgöra själv även om det idag finns mycket information på nätet, säger Anna Derneryd, Energikontor Väst, som leder det nationella projektet för solel.

Ger gratis rådgivning

Energi- och klimatrådgivare finns hos alla kommuner i länet. De ger gratis och opartiska energi- och klimatråd till både privatpersoner, företag och organisationer.

På Region Hallands energikontor gläds man åt utvecklingen.

– Det är väldigt roligt att se det stora genomslag satsningen har haft här i Halland. Vi har nått ut till nästan 100 procent fler än uppsatt mål för rådgivning om solceller och vi kan konstatera att rådgivningen är en efterfrågad insats i våra halländska kommuner, säger Emma Stenberg, regional utvecklingsledare för regionens energi- och klimatrådgivning.