Hur tänkte man här? Kommer på Kungsgatan i västlig riktning och hastigheten är 40 kilometer i timmen vilket är okej.

Före rondellen där man svänger mot Onsala, kör rakt fram mot Särö eller tar höger in mot Tingberget, ändras hastigheten till 60 kilometer i timmen. Det innebär att hastigheten ökas avsevärt precis innan en cirkulationsplats vilket jag tycker är märkligt och i alla fall inte bidrar till ökad trafiksäkerhet.

Hastighetsökningen borde komma direkt efter rondellen och inte före.

Birgitta Melin