Under morgonen är flera tåg mellan Kungsbacka och Göteborg inställda. Orsaken är ett växelfel.
 
Information om avgångar finns på Västtrafiks hemsida och i appen.