Den akuta ekonomiska krisen i KDFF ser ut att fortsätta. Nu ber föreningen  kommunen om drygt en halv miljon i stöd – men de pengarna får de hitta någon annanstans.

– Vi kan inte ge mer än vad vi redan erbjudit, säger Kristina Karlsson, ordförande i Kultur och fritid.

Inför torsdagens nämndmöte fick Kultur och fritid en sent inkommen fråga att ta ställning till. I en skrivelse söker Kungsbacka DFF bidrag om 590 000 kronor, pengar som de anser krävs för att klara av de kostnader det innebär att spela hemmamatcher i Varberg. Men några extra pengar blir det inte.

– Framförallt har vi ingen möjlighet att under sittande möte fatta det beslutet. Så vi har gett förvaltningschefen i uppdrag att besvara skrivelsen, säger Kristina Karlsson.

Tills vidare får klubben nöja sig med de pengar som redan erbjudits.

– Vi har sedan tidigare erbjudit att bidra med halva kostnaden för hyra av planen i Varberg. Den ligger på 15 000 kronor per tillfälle, och de spelar elva hemmamatcher den här säsongen. Så det handlar om 82 500 kronor extra som de får utöver de ordinarie bidragen, säger Kristina Karlsson.