På Tölövägen I riktning mot Göteborg, höjer man hastigheten från 40 km/tim till 60 km/tim precis innan en vägbula. Vore det inte bättre att vänta till efter för att spara bilarna?

Skyltgruppen