Miljöpartiet de gröna 
Christina Corin, Emma Vildstrand, 
Maria Losman, Lars-Anders Lundberg 
och Clas Rosander
Under 2017 lät det på ett helt annat sätt. Då nominerades förvaltningschefen till Årets Nyskapande Chef 2017
Frågan är relevant efter att vi tagit del av biträdande kommundirektörens analys av Miljö- och hälsoskydd. Där sågas och kritiseras chefernas och de anställdas arbete såväl som styrningen av den politiska nämnden.


Under 2017 lät det på ett helt annat sätt. Då nominerades förvaltningschefen till Årets Nyskapande Chef 2017 och avdelningen ”Hälsoskydd ute” till den bästa arbetsgruppen inom offentlig förvaltning i hela Sverige. Vår kommundirektör agerade stolt prisutdelare när ”Hälsoskydd ute” kom på andra plats. 


Konsultföretaget Actea gjorde på kommunledningens begäran en utredning där Kungsbackas Miljö och Hälsoskyddsförvaltning synades och jämfördes med andra kommuner i Sverige.


Rapporten visade på en fungerande verksamhet, men också på att kommande utmaningar i Kungsbacka kommun krävde ökade resurser. 


Detta resultat litar inte kommunledningen på utan tillsätter en egen utredning.


Kommunfullmäktige har fattat beslut om att Kungsbacka ska vara en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.


Att skriva egna interna rapporter som misskrediterar anställda bidrar inte till det målet.