Man kan tänka sig en hane i början. Är det en hane som ger hals som gett namn till Hanhals i Halland? Att en tupp gal innebär också enligt äldre språkbruk att den ger hals.

 

Är det Markus 14:72 som gett namnet? ”Och i detsamma gol hanen för andra gången. Då kom Petrus ihåg Jesu ord, huru han hade sagt till honom: Förrän hanen har galit två gånger, skall du tre gånger förneka mig.” Kan det vara så att hanens galande ligger bakom namnet Hanhals. Nja, inte riktigt.

 

Halsen finns i många ortnamn och då pratar vi om en trång passage till lands eller till sjöss. Om vi går längre söderut hittar vi två halsar, både Helsingborg och Helsingör, som båda har namn efter en hals, en förträngning. I det här fallet handlar det om det avsmalnande Öresund. Där ligger på ena sidan en borg, på den andra ett ör, en grusig bank. På ömse sidor om halsen.

 

Jag är dessutom född i Hälsingland och har på det sättet en språklig gemenskap med Hanhals för i båda namnen ligger en hals, en smal passage någonstans. Det var halsen. Men hanen i början? Då blir det svårare. Det verkar i alla fall inte vara någon tupp.

 

Hunehaltz hette det 1295. Det var ett tag sedan. Sedan kom platsen att heta Hunehals, Hundehals och så vidare. Först några hundra år senare kom det att skrivas Hanhals. Men varför heter platsen som den heter?

 

Det finns flera förklaringar bland språkforskare. Början kan vara en form av folkslaget hunner. Bokstaven u var med från början. Det skulle också kunna vara en naturbeteckning som handlar om utseendet på berg eller höjder. Så finns det forskare som menar att hun i början ska betyda takås eller låshus. Tyvärr finns inget svar på frågan. Men det finns valmöjligheter.

 

Kjell Wigers