Det går bra för Halland. Regionen har högst antal förvärvsarbetande i hela Sverige. Kungsbacka har den tredje högsta förvärvsfrekvensen i Sverige.Det geografiska läget ger oss möjligheter att samarbeta med omvärlden för att göra Halland ännu mer attraktivt.Men samarbete är ett val regionen gör och för oss liberaler är det vägen till framgång. För Halland och för Sverige.Region Halland är med i olika samarbetsorganisationer. Bland annat har Region Halland gått med i Greater CopenhagenEU betyder dock mer för Halland än många tror.När Halland gick från att vara landsting till region innebar det att Region Halland numera ansvarar för regional utveckling i länet.På grund av EU medlemskapet får Halland del av medel från bland annat ESF (socialfonden), ERUF (regionalfonden) och ÖKS (Öresund-Kattegatt-Skagerack).Viktiga pengar för att utveckla Halland.Liberalerna går till val till Europaparlamentet för att öka samarbetet i Europa.Vi tror inte att insatser för att stoppa klimathotet ska vara lagom. Vi tror inte heller att ökad kamp mot terrorismen, och skapa ett europeiskt FBI, ska mötas med ett nja.Region Hallands framgångar bygger på samarbeten med olika organisationer/kommuner/regioner från Oslo till Hamburg.På samma sätt måste Sverige agera för att öka samarbetet i Europa. Endast tillsammans får vi ett bättre klimat, ett bättre gränsskydd och ett politisk gemensamt ansvar för de som flyr till Europa från krig.Tommy Rydfeldt (L)


Gruppledare


Region Halland