I Halland är inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor större än vad det är i resten av landet. En analys gjord av Region Halland visar att det är skillnad mellan kön som görs från tidig ålder, som har effekter på resten av livet.


 


Många personer i Halland pendlar utanför länsgränsen för arbete. Det är en av förklaringarna till att inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor är större i Halland än i resten av landet. Medan kvinnor i Halland tjänar ungefär som i övriga riket, tjänar männen mycket mer än rikssnittet.


– För att få ihop livspusslet är det männen som pendlar till ett välbetalt jobb, medan kvinnor går ner i tid, tar ett annat jobb i närheten som inte är lika välbetalt, stannar hemma med barnen och tar ett större ansvar för det obetalda arbetet i hemmet, berättar Marie Karlsson på Region Halland.Hon arbetar på avdelningen för analys och samordning och har varit med och tagit fram analysen ”Från vaggan till graven” som är gjord av Region Halland och länsstyrelsen i Halland. Hon berättar att analysen har kunnat visa att det görs skillnader mellan könen redan på förskolan och skolan. Dessa skillnader skapar sedan förväntningar som fortplantar sig och följer med genom hela livet; i utbildning, yrkesval och in i privatekonomin. Vilka förutsättningar som ges i livet har en koppling till kön såväl som etnicitet, funktionalitet, ålder och klasstillhörighet.


– Fler barn i Halland växer upp i kärnfamiljer. Men anledningen till det är att många kvinnor väljer att inte separera även om de kanske lever i ett destruktivt förhållande, eftersom inkomstskillnaderna är så stora och det är svårt att försörja familjen på en deltidslön, sämre inkomst och svårt att hitta ett nytt och billigt boende att flytta till i ett attraktivt område, berättar hon.