Händelsen utspelade sig i september 2019 på ett hem som är en akutplaceringsenhet för pojkar 15-21 år gamla. Hemmet tar emot unga med beteende- eller missbruksproblematik. Han hade blivit placerad där efter en tids vistelse på ett låst ungdomshem.

Polisen gjorde en husrannsakan hos pojken, efter att han tidigare samma dag tagits med 9,40 gram cannabisharts i fickan.

16-åringen har nu dömts till ungdomsvård med särskild vårdplan enligt LVU, lagen om vård av unga.