Hede fashion outlet ökade sin försäljning med 4 procent under 2017. Allt fler ryska kunde hittar till köpcentret, vilket bidrog till fortsatt ökad taxfreeförsäljning. De ryska kunderna spenderade mer än det tredubbla i outletcentrets butiker jämfört med 2016.


Många aktörer inom handeln hade det tufft förra året med minskad butiksförsäljning och allt hårdare konkurrens från näthandeln. Butikshandeln i landet minskade med 3 procent under förra året. Trots motvinden i branschen ökar alltså Hede fashion outlet sin försäljning. Över 1,8 miljoner besökare gjorde 2017 till ytterligare ett år med ökad omsättning.


– Under 2017 gjorde vi en del omstruktureringar för att kunna erbjuda en ännu bättre shoppingupplevelse med fler premiumvarumärken. Bland annat inledde vi arbetet med att ytterligare dela upp centrets enheter, från tidigare 50 till 65 stycken. Samtidigt var det ett tufft år för handeln överlag. Trots de här faktorerna klarade vi oss relativt gott ut ur föregående år, något vi ser som ett starkt kvitto på vår attraktivitet, säger Per Wallentin, chef på Hede fashion outlet i ett pressmeddelande.


Utländska besökare fortsätter att hitta till outletcentret– taxfreeförsäljningen steg under 2017 med knappt 25 procent. Bland annat har antalet ryska besökare ökat, och de handlade för mer än det tredubbla jämfört med 2016. Och shoppingen från koreanska besökare mer än fördubblades. Största turistgruppen är precis som tidigare kinesiska besökare, som under 2017 stod för knappt hälften av den totala taxfreeförsäljningen.