Snart inflyttning. Under onsdagsförmiddagen visades det nya bostadsområdet i Anneberg. Byggandet pågår för fullt, och den 1 juli sker första inflyttningen. Personal från Eksta och Sätila bygg var på plats. Från vänster: Lars-Åke Åkesson, Niklas Christensson, Mats Niklasson, Christer Kilersjö.  Foto: Daniel Blomqvist

 

 

Under onsdagen höll Eksta tillsammans med entreprenörer visning av det nya bostadsområdet i Skårby, Anneberg.

– De första flyttar in den första juli, säger Ekstas vd Christer Kilersjö.

 

Det byggs för fullt i Anneberg. Inom kort ska de 52 lägenheterna för nyanlända vara färdiga för inflyttning, och redan den 1 juli flyttar de första familjerna in.

– Sedan blir det succesiv inflyttning ända fram till februari nästa år, berättar Christer Kilersjö från Eksta.

 

Visningen föregicks av ett kort informationsmöte om de nya lägenheterna där processen förklarades utifrån byggtekniska perspektiv.

– Det har handlat om att vi måste bygga snabbt. Samtidigt har det förekommit mycket rykten, men det här har skötts som vilken byggprocess som helst. Lägenheterna har en enklare grundläggning och är demonterbara då bygglovet är tillfällig, och de är konstruerade så att de kan stå kvar permanent vid en eventuell planläggning, förklarar Christer Kilersjö.

 

En av de frågor som kommit upp vid de informationsmöten som hållits, är varför det pålas när lägenheterna ska vara tillfälliga.

 

– Då området ligger nära järnvägen var vi tvungna att ta hänsyn till vibrationerna. För att lösa detta och uppfylla kraven var vi tvungna att påla, förklarar Mats Niklasson som är fastighetsutvecklingschef på Eksta.

 

Pålningen, liksom lösningen med inglasade balkonger är lösningar som tagits fram med hänsyn till inomhusmiljön, förklarar Mats Niklasson.

– Det är hus som är fullvärdigt konstruerade efter Boverkets byggregler, säger Christer Kilersjö.

 

Han förklarar att det varit en akut situation som varit en stor utmaning, men att Eksta samtidigt ser saken i ett längre perspektiv.

– Den här situationen är inte för evigt i vår värld. Det finns exempel på andra liknande områden som byggts av liknande skäl och som senare blivit som vilket bostadsområde som helst. Det här kommer att bli ett väldigt fint område, säger han.   

 

På plats fanns även representanter från Sätila bygg och Tempohus som är ett dotterbolag till Eksta och de som kommer att förvalta området. Det mesta av husen är prefabricerade i Sätila, men på grund av tidspress har även fler aktörer blivit inblandade.

– Vi har gjort väldigt mycket i Sätila, men även tagit hjälp av Derome som är duktiga på prefab, säger Lars-Åke Åkesson, vd på Sätila bygg.

 

Läs mer i fredagens Norra Halland.