Till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan man skicka in klagomål mot företag när man tycker att man felbehandlats. Företagen är inte skyldiga att följa utslaget, men det sker för det mesta. Förra året var det tre av fyra företag som godtog ARN:s beslut.

Under 2019 kom flest ärenden in på reseavdelningen, följt av motor, allmänna, bostad och elektronik. Ökningen av antalet ärenden var störst för resor. Den vanligaste ärendetypen på resor handlade om krav på kompensation för försenade och inställda flyg, berättar ARN i ett pressmeddelande.

Konsumenten fick helt eller delvis rätt i 40 procent av de ärenden som prövades av ARN.

ARN prövar många typer av tvister men inte alla. Under året avvisades 30 procent av ärendena. En vanlig anledning var att konsumenten inte skickat in de uppgifter som nämnden behövde för att kunna avgöra tvisten.

Under året skrevs 4 694 ärenden av från vidare handläggning. Den vanligaste anledningen var att parterna själva kommit överens om en lösning på tvisten och då prövas inte ärendet av nämnden.