Antalet förtidsröster fortsätter att öka. Inför helgens EU-val har redan 7 000 personer gått till valurnorna i Kungsbacka. Det är en ökning med knappt 30 procent på fem år.På söndag är det dags för val till Europaparlamentet. Men redan nu har över 7 000 personer i Kungsbacka kommun varit och förtidsröstat sedan starten den 8 maj. Det är en ökning med 27 procent jämfört med samma period vid valet 2014. Anledningen till det kan vara flera spekulerar Alf Olofsson, ordförande i valnämnden i Kungsbacka.


– Dels kan det bero på att det är fler röstande i detta valet. Men också för att röstdagen kolliderar med mors dag. Men den sista tiden har det kommit mer information vilket kan göra att fler känner ett engagemang, säger han.Intresset i Sverige för EU-valet har varierat genom åren. Mellan 1995 och 2004 sjönk valdeltagandet kraftigt från drygt 42 till knappt 38 procent. Efter det har deltagandet sakta ökat och 2014 passerade andelen 50 procent.


Nu ser EU-valet ut att gå mot ett rekordår i Sverige. Enligt SIFO:s prognos ser röstdeltagandet ut att nå upp till 58 procent.Anledningen till varför intresset för EU-valet inte är lika stort tror Alf Olofsson är att kunskaperna om hur EU fungerar inte är lika stora som i det allmänna valet till kommun och riksdag.


– Det finns en skillnad i medierapporteringen. Det är först vid ”bråkiga händelser” som det skrivs om Europaparlamentet, men inte i normala fall. Sedan spelar närhetsprincipen en stor roll. Det är viktigt att partierna själva också ser till att öka kunskaperna bland väljarna, säger han.