1. Om Sverige stod ensamt skulle vi gå miste om fördelar som ökade marknader och investeringar i kunskapsöverföring, liksom säkerhetsgarantier och stöd i kriser. 

2. Om Sverige går ur, får vi samma elände som britterna nu genomlever. De har gått på myten om att en absolut nationell suveränitet är möjlig. Tänk på att fortsatt samarbete inom EU gör det möjligt att gemensamt lösa problem kring handel, migration, miljö och klimat liksom terrorbekämpning!

3. EU är just en sådan liberal-demokratisk ordning som är öppen för förändring genom fri debatt och demokratiska processer. Och ju fler som röstar för fortsatt europeiskt samarbete i demokratiska former, desto starkare blir unionens mandat!

4. Historiskt har den liberala demokratins principer visat sig starka och kunnat motstå ekonomisk depression, fascism, nazism och kommunism. Du som röstar: Glöm inte att icke-liberala regimer är långt mindre attraktiva, och långt mer sårbara!

5. Det är lätt att ta demokratins långsiktiga motståndskraft för given, men friheten och rättsstaten kan närsomhelst hotas även från håll vi minst anade. Varningstecknet är Trump. 

Kungsbackas starkaste bidrag är att gå och rösta för EU. Så kan vi gå vidare och stärka det europeiska samarbetet. Glöm inte att EU alltid varit ett fredsprojekt: Inga EU-medlemmar har gått i krig mot varandra! 

Lennart J Lundqvist (L)