Efter att den omstridda miljöchefen Annika Ekvall lämnade jobbet med buller och bång våren 2018 behövde Kungsbacka kommun ny chef till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

I väntan på rekrytering slöts ett avtal med ett företag om en konsultchef. Uppdraget förlängdes därefter vid fyra tillfällen och kom med tiden att omfatta även chefstjänst för Byggnadsförvaltningen. Någon annonsering gjordes inte inför upphandlingen.

Dåvarande kommundirektören Ann-Charlotte Järnström menade att det handlade om synnerliga skäl eftersom man inte hittade en ny chef och att det var orimligt att rekrytera ytterligare en tillfällig chef under tiden.

Men enligt Konkurrensverket är det fråga om en otillåten direktupphandling.

Upphandlingar av samma slag ska, enligt upphandlingsreglerna, räknas samman. I detta fall uppgick det sammanlagda värdet till 1 924 000 kronor, vilket överstiger gränsen för när en direktupphandling kan vara tillåten.

Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet över offentlig upphandling, vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Göteborg och kräver att domstolen dömer Kungsbacka kommun att betala 140 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.