angående artiklar om socialsekreterares flytt.

Läser i Norra Halland att socialsekreterarna den 7 januari ska flytta till aktivitetsbaserade lokaler! Jag blir förfärad över att man ens kan tänka en sådan tanke!

NU UNDRAR jag: när ska kommunledningen börja lyssna på sina medarbetare? Det handlar om integritet, sekretess och ett stort ansvar för hur utredningar behandlas och förvaras.

Detta är verkligen skrämmande. Det har inte heller fungerat i andra kommuner utan man har fått gå tillbaka till hur det var tidigare.

Detta kommer bara att kosta en massa onödiga pengar.

Man kan ju fråga sig om någon i kommunledningen är socionom eller har någon kunskap om socialt arbete.

Rigmor Jorkander Stjernedal Fil mag i socialt arbete