En hörnsten i vår socialdemokratiska ideologi är att Kungsbacka ska vara för alla! Vi är övertygade om att alla behövs, alla kan delta och alla kan bidra. Alla invånare har också samma självklara rätt till ett aktivt liv. Därför vill vi fokusera på bättre tillgänglighet och större delaktighet.Vi vill även att alla ska ha möjlighet att delta i idrottsrörelsen på sina villkor. Aktiva barn och vuxna inom idrottsrörelsen ger bättre folkhälsa och gemenskap samt stärker sammanhållningen i samhället. Alla barn och unga ska ha rätt att delta i ett rikt föreningsliv oavsett föräldrarnas inkomst. Det ska inte heller finnas några barriärer, alla ska kunna delta oavsett kön, könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation eller sexuell läggning.Vi strävar efter ett föreningsliv utan fördomar och diskriminering, där barn och unga kan växa och utvecklas i trygg miljö och där idrottsutövandet bygger på lust och glädje. Därför behövs fler idrotts- och fritidsanläggningar i den takt som kommunen växer.Psykisk ohälsa är vår tids snabbast växande folkhälsosjukdom. Inga barn eller ungdomar ska må dåligt en dag för länge utan att få stöd. Eftersom alla går i skolan är stärkt elevhälsa den enskilt viktigaste arenan att jobba förebyggande.Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Vi ser kulturen som en angelägen del av välfärden. Turismen och besöksnäringen är och kommer att vara oerhört viktig för kommunen.Alla barn ska ha möjlighet att utvecklas inom kulturens område. Därför vill vi investera i alla barn och deras kreativa skapande genom att göra kulturskolan avgiftsfri. Den ger barn möjlighet att antingen bara njuta av sitt egna skapande eller faktiskt inspireras till att de i framtiden ser arbete inom bland annat musiken eller konsten som en yrkesbana.Vi socialdemokrater vill ha en livskraftig och levande landsbygd med fler jobb och bättre service. Nya jobb skapas ofta i små och medelstora företag och där spelar landsbygden en viktig roll.Större serviceutbud kräver fler bostäder. Man ska kunna förverkliga drömmen om ett eget hus men också ha möjlighet att bo i hyreslägenhet till rimliga kostnader. Blandad bebyggelse och möjlighet att växla mellan olika boenden är lika viktig i som utanför centrala Kungsbacka.Med ökade bebyggelse kommer vi i framtiden få färre naturområden som är opåverkade av buller och störningsljud. Den naturliga tystnaden blir då en bristvara. Naturen har en läkande förmåga för den stressade nutidsmänniskan. Därför ska vi bevara de få områden i vår kommun som anses vara tysta.Eva Borg (S)
Kommunalråd