Att skaffa körkort tidigt i livet är viktigt, och om man fick det man måste vara försiktig alltid och försöka att inte förlora det, för att det är jättesvårt att få ett körkort i Sverige. 

 

För det första det kan vara tecken att personer ska ta ansvar och känna ansvar för sitt och andras liv. 

 

För det andra alla vet att ha körkort kan hjälpa dem att skaffa jobb lättare.

 

I samband med att äga en bil blir körkortet en nyckel till att: 
spara mycket tid.
ökad frihet känslan.
bättre arbetsurval när man kan söka jobba över längre färd från där man bor. 

Å andra sidan att äga en bil kan innebära högre kostnader som går både till bränsle och reparation men det uppväger inte fördelarna.
Till slut tycker jag att man måste ha körkort för att det hjälper mycket, men samtidigt måste man vara försiktig när man kör en bil, och använda bilen bara när man har långa avstånd.

 

Dimah