Fel skolskjutsansökningar hamnade i beslut. Foto: Arkivbild 

 

I elevers skolskjutsbeslut låg oavsiktligt personuppgifter från andra elevers ansökningar. Bland annat lämnades uppgifter om en persons funktionshinder ut. Nämnden för Förskola och grundskola har utrett incidenten som ska ha berott på ett systemfel.

 

Det var en förälder som hörde av sig till kommunen i slutet av juni. Mamman hade ansökt om skolskjuts till sitt barn och i bilagan till beslutet hittade hon en ansökan som handlade om en annan elev. Kommunen beslutade då att undersöka samtliga 406 utskickade skolskjutsbeslut och upptäckte att 23 beslut innehöll personuppgifter om åtta personer anknutna fyra ärenden.

– Ett systemfel gjorde att fel ansökningar kopierades in i några beslut. Ansökningar gällande fyra elever hade hamnat i beslut gällande andra elever. När en vårdnadshavare upptäckte detta kastade vi oss i det här på en gång och gick igenom alla beslut, säger Margareta Ljungqvist, verksamhetschef för Myndighet och stöd vid förvaltningen för Förskola och grundskola.

 

Det rörde sig uppgifter om elevens och vårdnadshavarens namn, personnummer och folkbokföringsadress samt de skäl till skolskjuts som har angivits i ansökan. I ett beslut fanns information om en persons funktionshinder. Inget av det som lämnades ut ska ha omfattats av sekretess.

– Uppgifterna som lämnades ut var inte känsliga. Uppgiften gällande en persons funktionshinder bedömdes inte som känslig eftersom att det var en typ av funktionshinder som var uppenbar, säger Margareta Ljungqvist.

 

Händelsen har utretts av nämnden för Förskola och grundskola och systemfelet har korrigerats för att undvika att samma sak händer igen.

  – Vi har bedömt det här som en personuppgiftsincident och utrett incidenten, säger Margareta Ljungqvist.

 

Enligt utredningen bedöms allvarsgraden av händelsen som ringa eftersom personuppgifterna som lämnats ut inte medför ”skada av alvarligare karaktär med påtagliga följdverkningar såsom diskriminering, ekonomisk förlust eller bedrägeri”. De skadeverkningar som skulle kunna uppstå kan vid behov härledas till dem som uppgifterna skickats till, menar man. Incidentenet bedöms inte vara anmälningspliktig och man kommer därför inte göra anmälan till Datainspektionen.

De fyra vårdnadshavare var personuppgifter har lämnats ur har informerats per post och de som fått felaktiga ansökningar i sina beslut har fått nya beslut.

Annons

KOMMENTERA ARTIKELN

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.