I många år har Elektronen varit centrum för kommunens ungdomsverksamhet. Där finns musikstudior, ateljéer, scen, och olika typer av skapande verkstäder.

Men enligt planen för området ska det i stället bli bostäder om några år. För Elektronen finns ingen plats.

– Fram till för bara någon vecka sedan var vi rädda för att vi det skulle rivas redan nästa årsskifte. Då hade vi inte haft någon lösning på plats. Men nu har fått beskedet att det skjutits framåt, säger Ulrika Granfors.

Nu planeras rivningen till sommaren 2021. Det ger lite mer tid till planering. Men det är ingen lätt uppgift att hitta lokaler som fungerar på ett lika bra sätt.

– Det är inte säkert vi vill ha ett nytt Elektronen bara för våra ändamål. Tanken i kommunen är att vara mer flexibla och kunna utnyttja våra lokaler till flera olika saker.

Samtidigt finns det stora fördelar att kunna ha en samlad verksamhet, både för personalen och ungdomarna. Pianoelever från Kulturskolan kan råka hamna i samspråk med någon datorspelare eller tekniknörd.

– Man kan få kontakt med sådant man inte visste fanns, säger Ulrika Granfors.

På Service jobbar man med frågan, men har inga klara besked att ge.

– Vi håller på att utreda olika alternativ med både samnyttjande och samlokalisering för att hitta en bra lösning för Elektronens verksamhet, skriver lokalplanerare Yvonne Ohlsson.

Bäst hade det varit om man kunde kraftsamla aktiviteterna kring Fyren och Esteten, men där är det redan trångt.

– Kanske går det att få plats i källarplanet med delar av verksamheten, eller om det mobila biblioteket flyttar, funderar Ulrika Granfors.

Ett annat alternativ är Varlaskolan som ska byggas ut, bland annat med nya specialsalar för musik och slöjd. De kanske kan användas av Kultur och fritid efter skoltid.

– Det viktiga är att det inte blir ett glapp mellan rivningen och att vi får nya lokaler. Måste vi lägga ner en tid kan det bli väldigt svårt att återuppta verksamheten igen. Det är inte alla som förstår vad Elektronen är, men nu tycker jag att lokalplanerarna verkligen satt sig in i det och engagerar sig i frågan.

Hela reportaget fanns Norra Hallands papperstidning förra fredagen.