Det har varit en mycket långdragen process. I bortåt tio år har det talats om bostäder vid den gamla banvallen i Åsa. Men arbetet med översiktsplanen och därefter de olika detaljplanerna har dragit ut på tiden.

Det som från början var tänkt som fyravåningshusen blev efter manglingen i planprocessen bara två våningar, och därmed ryms det enbart 16 lägenheter i fyra hus på Ekstas tomt vid Åsa stationsväg.

Dessutom fick Eksta ta hand om bygget av gång och cykelvägen förbi tomten. Eftersom den går vid gamla banvallen är risken stor att det blir rejäla saneringskostnader.

En kalkyl visar på upp till 3,5 miljoner extra.

Det här har sammantaget fått Eksta att tvivla på projektet.

– Alla kostnader måste slås ut på bara 16 lägenheter. Det kan bli våldsamt dyra hyror, säger Ekstas vd Christer Kilersjö.

Därför har han nu skrivit till kommunledningen och önskar att exploateringsavtalet ändras så att det blir möjligt att sälja projektet till någon som kan bygga bostadsrätter.

– Det är lättare att få in kapitalet då. Vi får visserligen tillbaka pengarna på lång sikt äve med hyresbostäder, men det finns en gräns för långsiktigheten också.

Handlar det om att lägga press på politikerna?

– Vi vill helst bygga hyresrätterna, men då behövs en annan lösning. Till exempel att vi inte måste betala hela cykelvägen. Resten av sträckan till stationen har ju betalats av kommunen. Det borde vara lika för alla.